EU-Kommissionens forslag til en prospektforordning

Publiceret 14-12-2015
Høringssvar

​Finanstilsynet har den 30. november 2015 sendt høring om EU-Kommissionens forslag til en prospektforordning.

Finansrådet og Børsmæglerforeningen (herefter Foreningerne) ser som udgangspunkt positivt på forslaget, men skal dog særligt gøre opmærksom på to bestemmelser i forslaget, som efter Foreningernes vurdering strider imod hovedformålet med forslaget, herunder at reducere de administrative byrder for udstedere. 

Det bør fortsat være muligt at undlade resume ved udbud til professionelle investorer.

I henhold til udkastet til forordningen er der ikke længere er en undtagelse for pligten til at udarbejde et resume i relation til prospekt og efterfølgende udstedelser for ”non-equities” over 100.000 euro. Dette finder Foreningerne meget beklageligt, da det vil medføre væsentligt merarbejde og omkostninger for udstederne, når der løbende udstedes obligationer under basisprospekter til professionelle investorer.
 

Der bør ikke være krav om kategorisering af risici i prospektet.

Foreningerne finder det meget beklageligt, at der i forslaget lægges op til, at der skal ske en kategorisering af risici, bl.a. set i forhold til sandsynligheden for, at de materialiserer sig. En sådan kategorisering vil være forbundet med stor usikkerhed og vil efter Foreningernes vurdering næppe give værdi for investorerne.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende EU-Kommissionens forslag til en prospektforordning til brug for udarbejdelse af grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Høring

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde