EU-Kommissionens dagsorden om bedre regulering

Publiceret 02-06-2015
Høringssvar

​Svar på Erhvervs- og Vækstministeriets e-mail af 20. maj 2015 om EU-Kommissionens dagsorden om bedre regulering.

EU-Kommissionen vedtog den 19. maj 2015 sin better regulation agenda og offentliggjorde i den forbindelse en pakke med dokumenter vedrørende better regulation.

Pakken indeholder blandt andet en meddelelse, et sæt guidelines for better regulation og en ”toolbox” med uddybende og tekniske informationer.
 
Formålet med better regulation er at skabe mere åbenhed og transparens i lovgivningsprocessen i EU, at højne kvaliteten af ny EU-lovgivning gennem øget brug af impact assessments og at sikre løbende gennemgang af vedtaget regulering. Kommissionens næstformand Frans Timmermanns udtalte i forbindelse med offentliggørelsen, at better regulation er en af Juncker-Kommissionens topprioriteter.
 
Finansrådet og Børsmæglerforeningen er enige i Kommissionens budskab om, at ny regulering og revision af gældende lovgivning i alle mulige tilfælde bør søge at fremme væksten i EU. Der er behov for gennemsigtighed og inklusion af interessenter i lovgivningsprocessen. Finansrådet og Børsmæglerforeningen mener, at principperne i bedre regulering ikke kun bør gælde for de tre store EU-institutioner (Kommissionen, Parlamentet og Rådet), men tillige for alle regulerende myndigheder i EU og i medlemsstaterne.

Høringssvar

EU-Kommissions dagsorden om bedre regulering

Høring

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde