EU-Kommissionens call for evidence: EU regulatory framework for financial services

Publiceret 13-11-2015
Høringssvar

​Finanstilsynet har den 1. oktober 2015 sendt e-mail vedrørende høring om EU-Kommissionens call for evidence: EU regulatory framework for financial services med frist for bemærkninger den 13. november 2015.

Finansrådet ser positivt på Kommissionens gennemgang af den eksisterende finansielle regulering og Kommissionens dagsorden om better regulation. Sådanne initiativer er efter Finansrådets opfattelse udtryk for en mere balanceret tilgang til regulering af finansielle virksomheder, som vil fremme skabelsen af vækst og arbejdspladser i EU uden at kompromittere den finansielle stabilitet.
 
Finansrådet har til brug for besvarelsen af Kommissionens call for evidence indtil videre identificeret eksempler på udfordringer i den eksisterende finansielle regulering inden for følgende områder:
  • Market liquidity
  • Excessive compliance costs and complexity
  • Reporting and disclosure obligations
  • Definitions
 
Eksemplerne er afgrænset til vedtaget EU-regulering og er ikke udtømmende.
 
Finansrådet agter tillige at afgive et selvstændigt høringssvar til Kommissionen i januar 2016.

 

Høringssvar

Høringssvar vedrørende EU-Kommissionens call for evidence: EU regulatory framework for financial services

Høring

Call for evidence EU regolatory framework for financial services

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde