Erhvervslivet skal løfte fællesoffentlig digitaliserings-strategi

Publiceret 04-03-2015
Nyhed

Danmark skal have en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Hidtil har de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier primært rettet sig mod borgere og handlet om effektiviseringer og besparelser internt i den offentlige sektor.

-Den kommende digitaliseringsstrategi skal tænkes videre og bredere, så den i højere grad også skaber ny værdi for danskerne i samspil med landets virksomheder, mener Michael Busk-Jepsen, underdirektør og chef for digitalisering i Finansrådet. 
 
-Digitaliseringen medfører, at bankerne står overfor de største forandringer i de seneste årtier. Derfor skal vi i højere grad realisere digitaliseringsgevinster i både den offentlige og i den private sektor, siger Michael Busk-Jepsen videre. 
 
Finansrådet står ikke alene med den holdning. I samarbejde med 24 andre erhvervs- og interesseorganisationer har Finansrådet således udarbejdet 25 konkrete initiativer til, hvordan erhvervslivets interesser kan understøttes i den kommende strategi. Initiativerne er netop sendt videre til Digitaliseringsstyrelsen, der står for udarbejdelsen af digitaliseringsstrategien.
 
Se hele initiativkataloget
 
-Sagens vigtighed understreges af, at vi i fællesskab har kunnet udarbejde et sådant indspil. Samtlige 25 organisationer er klar til at deltage aktivt og engageret i strategiarbejdet, siger Michael Busk-Jepsen og nævner offentligt-privat-samarbejde om IT-sikkerhed og en modernisering af Tinglysningsafgiftsloven som eksempler nogle af de lavt hængende frugter i initiativkataloget.
 
-Digitaliseringsparat lovgivning har et stort økonomisk potentiale. En ”digital” korrektion af Tinglysningsafgiftsloven vil eksempelvis kunne lette processer for både boligejere og professionelle aktører svarende til en besparelse på 100-150 mio. kr., forklarer Michael Busk-Jepsen.
 
Senere på foråret vil Finansrådet sammen med de 24 andre organisationer afholde et seminar for politikere og embedsværk, som vil blive præsenteret for erhvervslivets visioner for digitaliseringen af Danmark. 
 
-Det er helt afgørende for Danmark, at vi yder en stor og fortløbende indsats for at gøre Danmark til et foregangsland indenfor digitalisering, understreger Michael Busk-Jepsen, der er overbevist om, at organisationerne kan formulere en ambitiøs og fremsynet fællesoffentlig digitaliseringsstrategi i et godt samarbejde med det offentlige.
 
De 25 organisationer:
​Akademikerne, CFIR, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk IT, Dansk Metal, DI ITEK, DJØF, DTI, Finansforbundet, Finansrådet, Forsikring
& Pension, FTF, FSR- danske revisorer, Håndværksrådet, HK Privat, IDA, IT-Branchen, Landbrug & Fødevarer, LO, PROSA, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, 3F
 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør