Dyrere at tage lån med fast rente

Publiceret 27-07-2015
Nyhed

I juni var renten på nye lån med fast rente 3,4 pct. (inkl. bidrag). Det er en stigning siden bunden i februar, hvor renten var 2,8 pct. Renten på nye lån til boligejere med binding til og med 1 år var i juni 1,1 pct., hvilket kun er lidt lavere end i februar. Det viser dagens tal for realkreditudlånet til husholdninger fra Danmarks Nationalbank.

”Den seneste tid har de lange renter været stigende fra de meget lave niveauer, som vi så i starten af året. Renterne er dog historisk set stadig på et lavt niveau, og det er fortsat billigt at vælge fastforrentede lån,” siger Peter Jayaswal, underdirektør i Realkreditrådet.

Den faste rente er siden bunden i februar steget fra 2,8 pct. til 3,4 pct. For lån med kort bindingsperiode er renten faldet beskedent i samme periode. Forskellen skyldes, at den korte rente i højere grad styres af Nationalbankens renter, der ikke har ændret sig siden starten af februar, mens de lange renter i højere grad bestemmes af markedets forventninger til den økonomiske vækst og prisudviklingen. 

”Renten på lån med fast rente er steget i forhold til renten på lån med kort rentebinding. På den måde er det blevet lidt dyrere at sikre en fast rente mange år ud i fremtiden. Men det er stadig billigt at tage et realkreditlån, uanset om man vælger fast eller variabel rente,” siger Peter Jayaswal.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde