Det er dyrt at være uvidende

Publiceret 02-03-2015
Nyhed

Analyse: Mangel på finansiel forståelse gør det sværere at få pengene til at slå til hver måned. Det betyder, at man i stedet trækker på kassekreditten, optager forbrugslån og køber på afbetaling.

Ny undersøgelse viser, at det er svært for personer med ringe finansielle kompetencer at træffe de rigtige beslutninger, når det kommer til privatøkonomien. 

-Resultaterne viser, at hvis man ikke ved nok om privatøkonomi, så foretager man dårlige økonomiske valg, som igen forringer ens levevilkår, siger Louise Mogensen, vicedirektør i Finansrådet. 
 
-Derfor, siger Louise Mogensen videre, -er det vigtigt, at vi får løftet danskernes vidensniveau, når det kommer til privatøkonomi. Særligt vigtigt er det, at vi sikrer, at børn og unge tilføres de rette kompetencer, så de får en god økonomisk start på livet.
 

Pengene rækker ikke 

For at afdække sammenhængen mellem privatøkonomisk viden og finansiel handling, er respondenterne i Finansrådets spørgeskemaundersøgelse blevet spurgt til, hvor ofte de inden for det seneste år har oplevet, at deres indkomst ikke har kunnet dække deres leveomkostninger. 
  
Til det svarer 15 pct. af de meget ofte eller ofte har haft svært ved at få pengene til at række. Det er i højere grad personer med dårlig finansiel forståelse, som føler sig udfordret.
 
Knap 40 pct. af de personer som tilkendegiver, at de meget ofte eller ofte har svært ved at få pengene til at række, har en dårlig finansiel forståelse, mens dette kun er gældende for 30 pct. af gruppen, som ikke har oplevet indkomsten utilstrækkelig. 
 
 
Figur 1. Finansiel forståelse og oplevelse af utilstrækkelig indkomst
Kilde:   A&B Analyse for Finansrådet.
Anm.: Ovenstående er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af 3.704 respondenter. God finansiel forståelse følger OECD’s definition og karakteriseres ved 6 eller flere korrekte svar ud af 8, mens 5 eller derunder kategoriserer personen som havende dårlig finansiel forståelse. Forskellene er signifikante målt ved et signifikansniveau på 95 pct.
 

Kassekredit, kviklån og afbetaling 

Undersøgelsen viser også, at personer med lavere finansiel forståelse er mere tilbøjelige til at trække på kassekreditten, optage kviklån, købe på afbetaling eller lignende. 
 
-Det er særligt problematisk, at personer med dårlige privatøkonomiske kompetencer benytter sig af hurtig og dyr kredit, da denne adfærd typisk er forbundet med høje rente- og gebyromkostninger og dermed kan gøre det endnu mere omkostningsfuldt for den enkelte. Det kan samtidig gøre den enkelte mere sårbar over for selv små udsving i indkomst, renter og betalingskrav, forklarer Louise Mogensen.
 
Hver 10. person tilkendegiver i spørgeskemaundersøgelsen, at de inden for det seneste år ofte eller meget ofte har benyttet sig af kreditmuligheder, som træk på kassekredit, kviklån, køb på afbetaling el. lign, og heraf har knap 40 pct. altså dårlig finansiel forståelse. 
 
For gruppen som sjældent eller aldrig har benyttet sig af disse kreditmuligheder, er andelen med dårlig finansiel forståelse omkring 30 pct. 

 
Figur 2. Finansiel forståelse og dyr gældssætning
Kilde:   A&B Analyse for Finansrådet.

  

Statistiske tests bekræfter resultater (pdf)

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør