Danmark skal udnytte EU-strategi for et digitalt indre marked

Publiceret 06-05-2015
Nyhed

Europa Kommissionens nye ”Digital Single Market Strategy” understreger et enormt potentiale i den digitale økonomi.

I dag har Europa Kommissionen udsendt ”Digital Single Market Strategy”. Ifølge rapporten har det digitale indre marked i Europa potentiale til at bidrage med yderligere 415 milliarder euro til det europæiske BNP.
 
-For at vi kan udnytte potentialet i den digitale økonomi til at skabe vækst og arbejdspladser, er der behov for både at sætte ind nationalt og på EU-plan. Derfor er det særdeles positivt, at Kommissionen i dag har præsenteret en ambitiøs strategi, som gør det digitale indre marked i Europa til en topprioritet og sætter fokus på at skabe fælles regler og lige vilkår i Europa, siger underdirektør og digitaliseringsansvarlig i Finansrådet, Michael Busk-Jepsen.
 
Finansrådets digitaliseringsansvarlige mener, at de gode danske erfaringer med at skabe fremsynede digitale løsninger i samarbejder mellem det offentlige og private giver Danmark en unik mulighed for at præge arbejdet med et digitalt indre marked i Europa. 
 
-Løsninger som NemID, Nemkonto og det digitale tinglysningssystem, som bl.a. de danske banker har bidraget til, ér løsninger, som andre lande tilstræber at efterligne, påpeger han.
 
 

Verdens mest digitale land

Danmark har traditionelt været en af de førende nationer inden for digitaliseringen, men desværre glider vi lige så stille ned ad de internationale ranglister. World Economic Forum har for nylig offentliggjort en rapport, som viser, at Danmark i løbet af de sidste 4 år er faldet fra en 4. plads til en 15. plads ud af 143 lande, når det gælder it-parathed og evnen til at omsætte fordelene ved it til økonomisk vækst. I 2009 var Danmark placeret som nummer 1.
 
-Det bør være vores ambition, at Danmark igen skal blive verdens mest digitale land, og i den proces er et velfungerende digitalt indre marked helt centralt. Det kræver, at regeringen i de kommende forhandlinger om Kommissionens udspil, tager fat på særligt uens implementering af EU-regler på tværs af medlemslandene. Uens implementering medfører konkurrenceforvridning og handelshindringer, ligesom det forhindrer et ”level playing field” for europæiske virksomheder, forklarer Michael Busk-Jepsen og uddyber:
 
-Netop level playing field er specielt vigtigt på digitaliseringsområdet, hvor integrationen mellem de digitale systemer er afgørende for at udnytte vækstpotentialet. Derudover skal det sikres, at danske og europæiske virksomheder får samme muligheder for fx at bearbejde data som verden omkring os, da digitaliseringen jo netop er kendetegnet ved at være global.
 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør