Bekendtgørelse om kapital til opfyldelse af det individuelle solvenstillæg

Publiceret 27-11-2015
Høringssvar

​Finanstilsynet har den 30. oktober 2015 sendt udkast til bekendtgørelse om kapital til opfyldning af det individuelle solvenstillæg i høring.

Bekendtgørelsen fastsætter nye regler for den kapital, der kan medgå til opfyldelse af det individuelle solvenstillæg. De hidtidige danske regler ændres dermed, således at de bliver i overensstemmelse med nye retningslinjer fra den Europæiske Bankmyndighed. Finansrådet støtter, at de danske regler bliver EU-konforme. Finansrådet finder dog, at den foreslåede overgangsregel på 6 år for gældende instrumenter, der ikke overholder de foreslåede nye regler, af hensyn til en hensigtsmæssig kapitalplanlægning i institutterne, burde ændres således, at overgangsreglen udstrækkes til hele instrumentets løbetid.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om kapital til opfyldelse af det individuelle solvenstillæg

Høring

Bekendtgørelse om kapital til opfyldelse af det individuelle solvenstillæg for pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde