Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Publiceret 19-06-2015
Høringssvar

​Skatteministeriet har den 22. maj 2015 sendt høring om bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet (CSR-bekendtgørelsen).

Finansrådet er af den opfattelse, at der bør arbejdes for mest mulig konsistens mellem bekendtgørelse nr. 769 af 25. juni 2014, der implementerer FATCA i dansk ret (FATCA-bekendtgørelsen), og udkast til bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet, der skal implementere CRS i dansk ret (CRS-bekendtgørelsen).

Høringssvar

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Høring

Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde