Bekendtgørelse om genopretningsplaner

for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Publiceret 12-05-2015
Høringssvar

Med henvisning til vores telefonsamtale i torsdags om vores forsinkede kommentering af udkastet til bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber følger vi op med vores bemærkninger til udkastet. Samtidig vil vi gerne anføre, at vi sætter pris på, at det fremadrettet fortsat er praksis fra jer at sende høringer direkte til modtagere på høringslisten.

Anvendelsesområde - § 1
Vi lægger vægt på, at det af bekendtgørelsen klart fremgår, at i koncerner er udgangspunktet, at kun modervirksomheden udarbejder en genopretningsplan, der dækker koncernen. Det vil være i overensstemmelse med § 71b. Kun efter påbud fra tilsynet skal en dattervirksomhed udarbejde en genopretningsplan.

Scenarier med alvorlig makroøkonomisk og finansiel stress - § 4, stk. 3
I § 4, stk. 3 er det meget vidtgående, at det skal ”påvises”, at tiltagene vil lede til genopretning. Mange tiltag er forbundet med stor usikkerhed, så det forekommer ikke realistisk, at der kan ske en påvisning. Det er svært at skønne effekter at tiltag i en hypotetisk situation.

Vi har også noteret, at i Draft Guidelines anvendes ordet ”justification”, som vel også kan oversættes til ”begrunde”.

Indikatorer - § 5. stk. 3
Vi ser det som vidtgående, at instituttet i henhold til § 5, stk. 3 skal godtgøre, at indikatorer ikke er relevante. Det bør være tilstrækkeligt, at instituttet vurderer, at de pågældende indikatorer ikke er relevante.

Bilag 1
I nr. 3) bør indgå en definition af henholdsvis disponibel kapital og disponibel likviditet.

Bilag 2
Generelt ser vi det som hensigtsmæssigt med en uddybende definition af alle begreberne i bilaget.

Der er dog især behov for en mere præcis definition af indikatorer for aktivernes kvalitet. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at anvende begreber, som allerede løbende indrapporteres af institutterne.

Vi ser frem til ovenstående bliver inddraget i jeres afsluttende arbejde med den ændrede bekendtgørelse.

Download høringssvaret her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde