Bankerne tager landbrugets situation alvorligt

Publiceret 18-12-2015
Nyhed

Dele af landbruget er udfordret, blandt andet som følge af indtjeningsproblemer kombineret med en høj gæld.

For en gruppe landbrug er fremtidsudsigterne derfor ikke lovende og antallet af konkursramte landbrug er stigende. Men der er heldigvis også en gruppe på omkring hver tredje bedrift, der klarer sig rigtigt godt. Det ændrer dog ikke ved, at antallet af konkurser i det seneste år er ca. 61 pct. højere end de forudgående 12 måneder. Og generelt på et noget højere niveau end i mange år.

 
Det er ikke alle nødlidende bedrifter, der ender på tvangsauktion. Der indgås f.eks. også i stigende grad frivillige aftaler om helt eller delvis salg af bedrifterne, indimellem på landmandens initiativ. Ligesom det i andre tilfælde lykkes landmanden at sælge gården i almindelig fri handel. Denne udvikling vil ganske givet fortsætte i 2016.

Bedre afregningspris og højere omsætning vil hjælpe landbruget som helhed, men en række bedrifter uden mulighed for at videreføre driften skal desværre ud af erhvervet, for at nye kræfter kan komme til.
 
-Bankerne tager situationen meget alvorligt og forsøger i et respektfuldt samarbejde med den enkelte landmand at finde den bedste løsning for begge parter.  Det er vigtigt, at processen over for landmanden håndteres ordentlig, siger Finansrådets adm. direktør Ulrik Nødgaard og understreger, at det jo også handler om, at ejendomsmarkedet skal kunne absorbere udbuddet af landbrugsejendomme, ligesom at bankerne gerne medvirker ved fornuftige ny- og reinvesteringer.
 
Dansk landbrug har dog også brug for bedre rammevilkår, så indtjeningen kan øges på både kort og langt sigt. Derfor bakker Finansrådet også op om de signaler om politiske tiltag, der kan hjælpe landbruget, og ser frem til Folketingets vedtagelse af disse.  Herunder etableringen af Dansk Landbrugskapital, så egenkapitaltilførslen til landbruget styrkes.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør