Bankerne betaler en stigende andel af selskabsskatten

Publiceret 18-12-2015
Nyhed

De danske banker er en relativ stor bidragsyder til statskassen og dermed finansiering af vores allesammens velfærd. Det viser nye tal fra Skat.

I 2014 bidrog bankerne med ca. 4 mia. kr. til statens samlede indtægter fra selskabsskatten. Det svarer til 7,3 pct. af den samlede selskabsskat i Danmark, som i 2014 udgjorde i alt omkring 55,5 mia. kr. Det skal også ses i forbindelse med at danske banker står for knap 2 pct. af den samlede private beskæftigelse.
 
Selvom bankernes selskabsskattebetalinger faldt under de første år af krisen, bl.a. som følge af tab, viser de seneste tal, at bankernes bidrag til statens selskabsskatteindtægter har været stigende de seneste år.
 
-Det er rigtig godt for både samfund og banker, at indtjeningen stiger. Det betyder jo, at også skattebetalingerne stiger. Sektoren har været hårdt ramt og er ved at komme til hægterne igen, selv om det sker under svære betingelser med lave renter og beskeden låneefterspørgsel. Men at sektoren tjener penge kommer altså samfundet til gode og styrker desuden bankernes mulighed for at understøtte den økonomiske vækst, siger Finansrådets adm. direktør Ulrik Nødgaard.

Hvor 4,8 pct. af indtægterne i 2012 kunne tilskrives bankerne, var det i 2013 5,8 pct. og i 2014 altså steget til 7,3 pct. 

Det svarer til en samlet stigning i selskabsskattebetalingen på knap 1,7 mia. kr. Stigningen i kroner og øre er således sket samtidig med at selskabsskatten i mellemtiden er blevet sat ned. 
 
Udover selskabsskatten bidrager bankerne årligt med et milliardbeløb i lønsumsafgift, som er den afgift, den finansielle sektor betaler i stedet for moms, og som er hægtet op på udgifter til løn. 

I 2014 betalte den samlede banksektor lønsumsafgift svarende til godt 2,6 mia. kr.
 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør