Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.

Publiceret 27-11-2015
Høringssvar

​Skatteministeriet har 20. november 2015 sendt høring om forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.)

Finansrådet finder, at det fremsatte lovforslag vil have store negative konsekvenser for de ikke-erhvervsdrivende fonde og dermed også for de personer og organisationer, der modtager de almennyttige og almenvelgørende uddelinger fra fondene. Finansrådet opfordrer derfor kraftigt til, at lovforslaget modificeres, således at konsolideringsfradraget bevares for derved at give fondene mulighed for også i fremtiden at udfylde deres rolle til glæde for samfundet og samtidig mindske behovet for statslig finansiering af en række aktiviteter.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.)

Høring

Resumé af forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde