Ændring af ledelsesbekendtgørelsen

Publiceret 10-09-2015
Høringssvar

Finanstilsynet har den 19. august 2015 sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. i høring.

Finansrådet har noteret sig, at en del af ændringerne er en følge af implementeringen af tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter, hvilket vi fra Finansrådet bakker op.
 
Det er dog samtidig Finansrådets vurdering, at de ændringer, der lægges op til, medfører en meget detaljeret regulering af kreditinstitutternes kreditpolitikker for så vidt angår belåning af erhvervsejendomme og kundernes renterisiko, idet der stilles detaljerede krav til forhold, der allerede i dag indgår som en del af virksomhedernes kreditvurdering.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Høring

Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde