Virksomheder låner historisk billigt

Publiceret 06-05-2014

Danske virksomheder kan i dag låne 1 mio. kr. for gennemsnitligt 15.000 kr. om året, hvilket er fire gange lavere end i 2008. Det bekræfter dagens nye rentestatistik fra Nationalbanken.

Dagens tal fra Nationalbanken bekræfter den nedadgående tendens i bankernes rente på nyudlån. Finansrådet vurderer, at det blandt andet skyldes en skærpet konkurrence om kunderne.
 
-Der er rift om kunderne blandt landets banker, og det trykker prisen i bund. Derudover påvirker lavrentemiljøet naturligvis også det underliggende prisniveau, ligesom lavere kreditrisici også kan spille ind, siger cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk med henvisning til Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. kvartal 2014 samt en nylig analyse fra Finanstilsynet.
 
Renten på nyudlån til erhverv var i marts 1,5 pct. Det giver en samlet rentebetaling på et lån på en million på 15.000 kr. årligt. Det svarer til en fjerdel af niveauet i 2008, hvor den gennemsnitlige rente på nyudlån var 5,85 pct.
 

Midlertidigt udbudsoverskud

Tendensen kan dog også være et symptom på, at virksomhederne i øjeblikket ikke aftager den finansiering, som bankerne gerne vil låne ud.
 
-Set fra et realøkonomisk synspunkt kan det lave renteniveau være et udtryk for en svag efterspørgsel på lån fra virksomhederne, hvilket bekræftes af det lave investeringsniveau. Vi forventer dog, at efterspørgslen vender tilbage, når der kommer gang i investeringslysten igen, og virksomhederne har brugt den ekstra egenfinansiering, som de har sparet op siden krisen, siger Niels Storm Stenbæk.
 

Pilen peger opad

De nye udlånstal bekræfter billedet af en svag udvikling i bankudlånet til erhverv. Tallene viser dog, at der gennem de seneste måneder har været små positive vækstrater i bankernes udlån til erhverv efter en længere periode med negativ vækst.
 
 
Figur 1. Årlige renteudgifter på lån til erhverv på 1 mio. kr.
Kilde:   Finansrådets beregninger pba. Nationalbankens rentestatistik.
Anm.: Det antages, at der ikke afdrages på lånet.

 
Figur 2. Renteudviklingen på nyudlån til erhverv, 2003-2014
Kilde:   Nationalbanken.
 
 
Figur 3. Årsvækst i pengeinstitutternes udlån til erhverv baseret på indeks
Kilde:   Nationalbanken.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør