Vigtigt med finanspolitisk disciplin

Publiceret 27-05-2014

Finansrådet kommenterer Det Økonomiske Råds rapport for foråret 2014.

Vismandsrapporten giver en solid gennemgang af den aktuelle økonomiske situation, og selvom prognoserne er styrket, så understreger rapporten, at der næppe er plads til yderligere finanspolitiske lempelser.
 
-Overordnet set er det godt nyt, når vismændene ser positivt på landets økonomi og den finanspolitiske holdbarhed. Det offentlige underskud er dog fortsat meget tæt på de tilladte grænser, og det understreger, at en finanspolitisk stramning kan blive mere relevant end yderligere lempelser, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz. 
 
I forhold til de langsigtede hængekøjeproblemer på de offentlige budgetter omtales en fremrykning af beskatning af ratepensioner som en mulig løsning på problemet.
 
-Vi vil gerne advare mod denne form for finansiering. Det kan føre til en uhensigtsmæssig ændring i opsparingsadfærden og øgede offentlige udgifter, siger Jørgen A. Horwitz.
 
Pas på med begrænsninger på korte rentetilpasningslån 
Vismændene anfører i rapporten, at det kan blive relevant at se på lånegrænserne for korte rentetilpasningslån ud fra en antagelse om, at disse lån øger den finansielle sårbarhed. Men så enkelt er det ikke. 
 
-Vismændenes vurdering forekommer en smule unuanceret, begynder Jørgen A. Horwitz og fortsætter:
 
-I disse år medvirker rentetilpasningslån nemlig til at stabilisere økonomien, idet mange husholdninger nyder godt af de lave renter. Men rentefølsomheden understreger vigtigheden af at føre en fornuftig økonomisk politik for at mindske risikoen for pludselige rentehop. 
 
Finansrådet deler vismændenes umiddelbare vurdering af en eventuel deltagelse i den europæiske bankunion.
 
-Vi er enige med vismændene i, at det endnu er for tidligt at sætte to streger under et klart ja eller nej. Det er en meget kompliceret vurdering, som endnu ikke kan afklares, fordi centrale forudsætninger fortsat er ubekendte, afslutter Jørgen A. Horwitz. 
 
Yderligere oplysninger: 
Pressechef Mikael Winkler, tlf.: 33 70 10 15

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør