Vejen til vækst er digital

Publiceret 24-01-2014

Rapport: Vækstteamet for IKT og Digital Vækst anbefaler, at erhvervslivet inddrages aktivt i den kommende strategi for digitalisering af den offentlige sektor. Det vil styrke de danske virksomheders, herunder bankernes, konkurrenceevne, roser Finansrådet.

Finansrådets vicedirektør, Louise C. Mogensen, udtaler: -Jeg vil gerne kvittere for det store arbejde, der ligger bag rapporten. Finansrådet og vores medlemmer deltager gerne i det videre arbejde med at omsætte anbefalingerne til virkelighed. Jeg er i særlig grad positiv over for forslaget i anbefaling 7 om, at den næste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal udarbejdes med aktiv deltagelse fra erhvervslivet. Her tror jeg, at den finansielle sektor i særlig grad kan bidrage, ikke mindst fordi den finansielle sektor og det offentlige allerede i dag samarbejder tæt om eksempelvis NemID og digital tinglysning på det digitale område.
 
Louise C. Mogensen hæfter sig også ved andre af anbefalingerne, herunder opfordringen fra vækstteamet til den offentlige sektor om at se nærmere på fortolkningen af persondatalovgivningen: -Det er vigtigt at sikre, at lovgivningen er tilpasset den digitale tidsalder. Et godt eksempel på en sådan positiv tilpasning er det lovforslag, som snart bliver fremsat om tvangsfuldbyrdelse af digitalt indgåede låneaftaler, hvilket hidtil ikke har været muligt uden en forudgående dom. Derved sidestilles digitale aftaler med konventionelle papiraftaler. Den slags tilpasninger skal vi have flere af, da vi ellers risikerer ikke at få det fulde udbytte af digitaliseringens muligheder.
 
Afslutningsvist fremhæver Louise Mogensen, at digitaliseringen ikke alene byder på muligheder, men også på udfordringer for nogle udsatte grupper: -I den finansielle sektor er vi meget opmærksomme på disse udfordringer. Jeg ved, at bankerne allerede har meget fokus på at komme med brugbare løsninger for udsatte grupper, men jeg er også klar over, at vi ikke er i mål endnu, og derfor vil vi arbejde aktivt sammen med en bred vifte af repræsentanter for de udsatte grupper, så vi sikrer, at alle får glæde af de muligheder, som digitaliseringen giver.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør