Utilstrækkelig kompensation til landmændenes randzoner

Publiceret 13-03-2014
Høringssvar

Forslag om tilskud til randzoner dækker ikke landbrugets tab.

Randzoneloven, der blev vedtaget i 2012, lægger begrænsninger på, hvad landbruget kan benytte randzonerne til. Det rammer landmændenes økonomi, fordi disse arealer fortsat er belånt af den enkelte landmand og pantsat af et realkreditinstitut på basis af den værdi, som var gældende for produktionsjord på belåningstidspunktet.

”NaturErhvervsstyrelsens forslag om tilskud til randzoner er efter Realkreditrådets opfattelse ikke tilstrækkeligt til at dække de tab, som landbruget lider som følge af randzoneloven. Det er afgørende, at de landbrugsejendomme, der rammes af randzoneloven, får en kompensation, der svarer til den tabte fortjeneste og værdiforringelse ved, at der ikke kan dyrkes i randzonerne”, siger Jan Knøsgaard, vicedirektør i Realkreditrådet.

Læs Realkreditrådets høringssvar her.