Udlandet tror på danske mursten

Publiceret 30-09-2014
Nyhed

Udlandets beholdning af danske obligationer stiger. I august holdt udenlandske investorer for 885 mia. kroner i danske obligationer. Størstedelen er realkreditobligationer. Det viser dagens tal fra Nationalbanken. 
 

På to år er udlandets beholdning af danske obligationer steget med 150 mia. kr. til en beholdning på 885 mia. kr. i august 2014. Realkreditobligationer er gået fra at udgøre godt 54 pct. for to år siden til i dag at udgøre knap 63 pct. af den samlede beholdning af danske obligationer. Resten er primært placeret i statsobligationer.
 

”Det er ikke uden grund, at danske obligationer er populære blandt de udenlandske investorer. Både danske statsobligationer og danske realkreditobligationer er meget sikre papirer,” siger Peter Jayaswal, underdirektør i Realkreditrådet og fortsætter:
 

”Investorerne i realkreditobligationer er sikret af de store murstensværdier, der ligger bag obligationerne. Derudover er der et velfungerende marked for handel med realkreditobligationer, hvilket betyder, at obligationerne kan købes og sælges uden problemer. Realkreditobligationer omsættes lige så let som statsobligationer. Det gør obligationerne attraktive i udlandets øjne. Og den store efterspørgsel på realkreditobligationer giver lave renter på realkreditlånene. Så både låntager og investor vinder altså på det danske realkreditsystem.”

Figur: Andel af den udenlandske beholdning af danske obligationer fordelt på type, august 2012/2014

Kilde: Nationalbanken, DNVPDKS