Udkast til vejledning om opgørelse og vurdering af likviditetsposition og likviditetsrisici for kreditinstitutter

Publiceret 31-10-2014
Høringssvar

Vi har den 10. oktober 2014 fra jer modtaget et udkast til vejledning om opgørelse og vurdering af likviditetspositioner og likviditetsrisici for kreditinstitutter i høring. 

Kravet om udarbejdelse af kreditinstituttets egen opgørelse og vurdering af likviditetsposition- og risici har ophav i EBA’s udkast til guidelines for en harmoniseret proces- og metodebeskrivelse af tilsynsprocessen for kreditinstitutter (SREP). Der er blandt andet tale om en operationalisering af artikel 86 i CRD vedrørende styring og opgørelse af likviditetsrisici.

Vi har afgivet høringssvar til EBA's udkast til SREP, hvor vi blandt andet udtrykker bekymring for, at udkastet medvirker til en uhensigtsmæssigt konformitet i tilsynsarbejdet - ikke mindst set i lyset af de omfattende konsekvenser, som tilsynsprocessen kan afstedkomme (høringssvaret er vedlagt).

På den baggrund og efter gennemgang af  udkastet vil vejledning har vi noteret os, at opgørelsen og vurderingen af likviditetspositioner og likviditetsrisici forekommer meget omfangsrig.

Vi bakker op om jeres gennemgående fokus på fleksibilitet i vejledningen. Det er afgørende, at denne fleksibilitet fastholdes i lyset af omfanget og de potentielle konsekvenser af opgørelsen og vurderingen af likviditetspositioner og likviditetsrisici.

Vi har bemærket, at der i udkastet er afsat plads til en beskrivelse af den delgerede retsakt på LCR samt Basel-Komitéens endelige NSFR definition. Samtidig tages der forbehold for ændringer bl.a. som følge af den endelige ikrafttrædelse af  LCR. Vi går ud fra, at Finanstilsynet i den forbindelse vil udsende vejledningen i høring igen.
  

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde