Udbytteskatten hæmmer risikovilligheden

Publiceret 22-04-2014
Analyse

Denne analyse viser, at det er mere rentabelt at investere i virksomheder med et stabilt afkast frem for virksomheder, hvor indtjeningen varierer. Det forekommer uhensigtsmæssigt, da samfundet har brug for innovative iværksættere, der kan være med til at skabe fremtidens arbejdspladser.

Ser vi på case 1, hvor afkastet først kommer senere i forløbet, medfører skat og inflation, at den reale forrentning af kapitalen er 5,0 pct. for virk-somheden med stabil indtjening og 4,5 pct. for virksomheden med udskudt afkast, hvilket understreger, at skattesystem medfører en forvridning, når investorerne vurderer virksomhedernes rentabilitet. Samtidig understreger eksemplet, at der er en høj beskatning af iværksætterprojekter, hvor virk-somheden startes med henblik på frasalg, fordi beskatningen i de fleste til-fælde overvejende vil være ud fra den høje sats på 42 pct.
 
Grunden til, at det er hensigtsmæssigt at sidestille marginalskatten på ak-tieindkomst med marginalskatten på lønindkomst bunder i et arbitragear-gument, således at der ikke spekuleres i om overskud af en virksomhed skal udbetales som løn eller udbytte.
 
Det vurderes dog uhensigtsmæssigt at forvride investeringerne i landets virksomheder på denne måde.
 
Finansrådet foreslår i stedet, at skattesystemet bevæges i retning af de øv-rige nordiske lande og således går efter et dualt indkomstskattesystem, hvor kapital- og aktieindkomst i fri opsparing beskattes med en proportional sats. Det kræver, at der indføres værnsbestemmelser for aktive ejere af egen virksomhed, som det kendes fra de øvrige nordiske lande.
 
Erfaringen fra eksempelvis Sverige og Norge, hvor beskatningen er propor-tional på et niveau omkring 30 pct., viser, at det har betydelig positiv effekt på økonomien i kraft af en bedre allokering af investeringerne.
 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde