Tvangsauktionerne faldt i januar

Publiceret 06-02-2014
Nyhed

Antallet af tvangsauktioner er faldet med 10 fra december til januar. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal. I januar 2014 endte 323 boliger på tvangsauktion, det er knap 90 færre sammenlignet med samme måned sidste år.

Antallet af tvangsauktioner er faldet med 10 fra december til januar. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal. I januar 2014 endte 323 boliger på tvangsauktion, det er knap 90 færre sammenlignet med samme måned sidste år.

”I årets første måned var der 323 tvangsauktioner. Det er færre end sidste måned og færre end samme måned året før. Antallet af tvangsauktioner følger dermed den faldende tendens, vi så i 2013. Når en bolig ender på tvangsauktion, skyldes det oftest en tabt indkomst som følge af mistet job eller skilsmisse. Den lave ledighed og rente hjælper til at holde antallet af tvangsauktioner nede,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

De seneste fire år er betalingsproblemerne, målt ved restanceprocenten, halveret. Restanceprocenten ligger i dag på 0,27 pct. Det svarer til, at boligejerne mangler at betale 27 øre for hver 100 kr., der skulle være betalt til realkreditinstitutterne.

”Flere boligejere har de seneste år fået økonomien på ret køl. Aktuelt er omkring 4.000 bagud med terminen, og vi skal fem år tilbage for at finde et tidspunkt, hvor antallet var lavere,” siger Ane Arnth Jensen.

Figur: Tvangsauktioner, sæsonkorrigeret og bruttoledighed

[Figur: Tvangsauktioner, sæsonkorrigeret og bruttoledighed]

Kilde: Danmarks Statistik