Rekordhøje kontooverførsler

Publiceret 13-01-2014

Der blev overført penge mellem bankkonti for et historisk højt beløb i december måned. Det er godt nyt for dansk økonomi, vurderer Finansrådets cheføkonom Niels Storm Stenbæk.

Der blev i alt overført 364 mia. kr. i december måned 2013. Til sammenligning var beløbet 310 mia. kr. i december 2012.
 
-Stigningen i kontooverførslerne er godt nyt for dansk økonomi, fordi det afspejler en øget finansiel aktivitet mellem husholdninger, virksomheder og det offentlige, forklarer Finansrådets cheføkonom Niels Storm Stenbæk og uddyber:
 
-Der er tradition for store udsving i månedlige nøgletal, og samtidig er tallet under påvirkning af priser og sæsoner. Korrigeres der for disse forhold er omfanget dog stadig på det højeste niveau siden krisen. December måneds høje værdi er naturligvis positivt, men det afgørende er i højere grad den opadgående trend, der afspejles i tallene.

Figur 1. Konto-til-konto overførsler i Danmark, 2012-2013
Kilde: Finansrådets transaktionsstatistik
Anm.: Konto-til-konto overførsler dækker over det volumen af penge, der overføres mellem konti via clearingen i Nets. Overførsler mellem konti i samme bank indgår derfor ikke. Tallene er opgjort i løbende priser og ikke-sæsonkorrigeret.
  

En god strømpil for den samlede økonomi

Kontooverførslerne har historisk set vist sig at indeholde værdifuld information om den aktuelle konjunkturmæssige tilstand i økonomien. Et endnu bedre billede af den aktuelle konjunktursituation findes dog ved en kombination af de forskellige transaktionsdata, som er genereret i Finansrådets betalingsindikator. 
 
Hvor Dankortforbruget eksempelvis afslører tendensen i forbrugernes købelyst, giver kontooverførslerne en temperaturmåling på øvrig finansiel aktivitet såsom handel mellem virksomheder. 
 
-Meget af den handel, der foregår mellem virksomheder, sker via kontooverførsler, og det samlede omfang af kontooverførsler kan derfor afspejle en øget investeringslyst eller lageropbygning, siger Niels Storm Stenbæk.
 
Ifølge Niels Storm Stenbæk afspejler de rekordhøje tal også strukturelle ændringer i danskernes betalingsvaner:
 
-Den opadgående trend er også en konsekvens af de strukturelle ændringer, der sker i brugen af betalingsinstrumenter, hvor danskerne i højere og højere grad bruger de digitale løsninger som netbank, fortsætter Niels Storm Stenbæk.
 
Figur 2. Konto-til-konto overførsler og BNP-udviklingen, faste priser og sæsonkorrigeret
Kilde:   Finansrådets transaktionsstatistik og Danmarks Statistik

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør