Realkredittens tab på boligejerne uændret i 2013

Publiceret 16-07-2014
Nyhed

I 2013 tabte realkreditinstitutterne knap 1,8 mia. kr. på de danske boligejere. Set i forhold til udlånet, svarer det til en tabsprocent på 0,12 pct. Det er stort set uændret sammenlignet med året før. Det viser tal fra Finanstilsynets nye statistik for realkreditinstitutterne.

”I 2013 har realkreditinstitutterne tabt 12 øre for hver 100 kr., der er lånt ud til de danske boligejere. Tabsprocenten steg i årene efter krisen, men generelt har vi lave tab i realkreditten, og det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at der er pant i en fast ejendom. Det bidrager til sikkerhed og begrænsede tab,” siger Jan Knøsgaard, vicedirektør i Realkreditrådet, og tilføjer:

”De lave tab hænger også sammen med, at der er ydes ansvarlig långivning i realkreditinstitutterne. Der er helt faste regler for, hvordan der gives lån, og institutterne hjælper låntagerne gennem dialog og rådgivning. Samtidig sætter låntagerne sig også selv grundigt ind i tingene, før lånet optages. En undersøgelse viser, at mere end ni ud af 10 boligejere føler, at de har et godt grundlag for at træffe beslutningen om realkreditlån, mens kun 3 pct. slet ikke eller kun i mindre grad føler, at de har et godt grundlag 1 . Det er med til at give boligejerne tryghed omkring realkreditlånet, og det øger sikkerheden i realkreditten.”

Jan Knøsgaard fortsætter: ”Hertil kommer de fleksible lånemuligheder i realkreditten. Der er blandt andet mulighed for at udnytte den lave rente eller tage en periode med afdragsfrihed, hvis man er ramt af midlertidig indkomstnedgang. Fleksibiliteten har bidraget til stabilitet i dansk økonomi i en periode efter krisen, hvor nogle familier har stået overfor en svær økonomisk situation.”

Restancerne er faldet

I 2013 faldt restanceprocenten med 0,05 procentpoint. Det seneste tal viser en restanceprocent på 0,25 pct., som betyder, at boligejerne mangler at betale 25 øre for hver 100 kr., der skal betales i terminsydelse. Restanceprocenten har generelt været faldende siden midten af 2009.

”De første tegn på mulige tab i realkreditten ses i restancerne, som har været faldende i en længere periode. Samfundsøkonomien er på bedre kurs end for et par år siden, og ledigheden er også faldet. Det afspejles nu i, at færre boligejere har problemer med at klare terminen på realkreditlånet, og det kan i sidste ende betyde færre tab for realkreditsektoren,” siger Jan Knøsgaard.

Figur: Restancer og tab for realkreditinstitutterne, pct.

[Figur: Restancer og tab for realkreditinstitutterne, pct.]

Note: Figuren viser realkreditinstitutternes restancer ift. terminsydelsen for ejerboliger og fritidshuse samt realkreditinstitutternes endelige tab ift. udlån+nedskrivninger til ejerboliger og fritidshuse ultimo året.
Kilde: Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finanstilsynet

1) Survey fra Realkreditrådet: ”Realkreditlånet vælges med omtanke”