Realkreditten opnår bedste score i forbrugerforhold

Publiceret 26-08-2014
Nyhed

Realkreditinstitutterne opnår den bedste score for forbrugertillid, gennemskuelighed og klageforhold i forhold til den øvrige finansielle sektor i Forbrugerstyrelsens undersøgelse om forbrugernes oplevelser og vurderinger.

Forbrugerstyrelsen har fremlagt en større undersøgelse af forbrugertilliden og forbrugernes vurdering af gennemsigtighed og klageforhold på 49 markeder. 11.000 forbrugere har givet karakterer på en skala fra 0 til 10 med 10 som den bedste score.

På hver af de tre enkeltindeks - tillid, gennemsigtighed og klageforhold - placeres realkreditinstitutterne med en bedre score af forbrugerne, end den som er givet til pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionsselskaber.

På indekset for forbrugertillid opnår realkreditinstitutterne en score på 6,71. Det udtrykker tillid til kvaliteten af produkterne, men også til realkreditinstitutternes markedsføring samt overholdelse af regler, standarder og lovgivning.

Når det handler om gennemsigtighed, bliver der givet en score på 5,32. Forbrugerne oplever, at det er lettere at få overblik over de forskellige udbydere og forholdet mellem pris og kvalitet, når de handler på realkreditmarkedet, end når de køber bank-, forsikrings- eller pensionsydelser.

Realkreditinstitutterne ligger også bedst i forhold til den finansielle sektor, når det handler om forbrugernes vurdering af klageforholdene. Det vil sige troen på en fair og ordentlig behandling, hvis der opstår et problem. Men scoren udtrykker også, at forbrugerne anser sandsynligheden for, at der opstår grund til at klage, som forholdsvis begrænset.

"Forbrugerindekset dokumenterer en udpræget forbrugertillid til realkreditinstitutterne. Det er et billede, vi genkender fra andre, tilsvarende undersøgelser. Årsagen er, at det danske realkreditsystem er opbygget på en enkel måde. Der er standardiserede produkter og fuld gennemsigtighed i priserne. På den måde adskiller realkreditinstitutterne og ydelserne sig fra det meste af den øvrige finansielle sektor, men også fra det, som er gældende praksis i udlandet," siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Tabel 1: ForbrugerForholdsIndekset (FFI) 2010 for den finansielle sektor

  Forbrugertillid Gennemsigtighed Klageforhold
Realkreditinstitutter 6,71 5,32 6,51
Pengeinstitutter 6,01 4,63 5,92
Forsikring 5,93 4,31 6,07
Pensionsselskaber 5,68 4,07 5,62

Kilde: Forbrugerstyrelsens Forbrugerredegørelse 2010. Undersøgelsen kan downloades i sin helhed på Forbrugerstyrelsens hjemmeside ( http://www.forbrugerstyrelsen.dk )