Q1: Fald i omkostninger hjælper på bundlinjen

Publiceret 15-05-2014

De danske banker har mindsket omkostningsniveauet og dermed styrket bundlinjen med en egenkapitalforrentning på ca. 7 pct.

Finansrådet har indsamlet 1. kvartalsregnskaber for en række af landets banker, som tilsammen udgør godt 75 pct. af den danske banksektor. Tallene indikerer en generel bedring på bundlinjen, som både dækker over en stabilisering af samfundsøkonomien, men også interne effektiviseringer.
 
Egenkapitalforrentningen er i 1. kvartal 1,8 pct. efter skat og er dermed øget i forhold til niveauet for 1. kvartal 2013, der lå på 1,2 pct. Opregnes 1. kvartal estimatet til et årligt niveau, svarer det til ca. 7 pct. på nuværende tids-punkt. 
 
-Banksektoren er startet året med et forbedret resultat. Dels er nedskriv-ningerne faldet, men det er også tydeligt, at der er sket effektiviseringer på de indre linjer, forklarer Niels Storm Stenbæk, cheføkonom i Finansrådet. 
 
-De lave pengepolitiske renter og en lille efterspørgsel efter lån presser i øjeblikket bankerne på deres primære indtægtskilde i form af nettorenteindtægterne. Derfor har der været øget fokus på omkostningssiden. Derudover er efterspørgslen efter digitale selvbetjeningsløsninger steget, siger Niels Storm Stenbæk videre og understreger samtidig, at banksektoren endnu ikke er nået i mål.
 
Figur 1. Egenkapitalforrentning i banksektoren

Kilde: Finanstilsynet, bankregnskaber og Finansrådets beregninger.
Anm.: Efter skat. Vores udsnit består af følgende banker: Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit Bank, FIH Erhvervsbank og Spar Nord. Udsnittet udgør ca. 75 pct. af sektoren målt på aktiver.

 

Figur 2. Udviklingen i bankernes indtægter og omkostninger 
Kilde: Bankregnskaber og Finansrådets egne beregninger.
Anm.: Indeks hvor 2008=100. Samme udsnit som i figur 1.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør