Priserne på ejerlejligheder stiger

Publiceret 02-04-2014
Nyhed

Priserne på ejerlejligheder steg i januar med 1,0 pct. i forhold til december. Sammenlignet med samme måned sidste år ligger priserne 7,6 pct. højere. Det viser dagens tal fra Danmarks Statistiks ejendomssalg for januar 2014.

”Ejerlejlighedspriserne er højere end sidste år og har stort set vist stigende tendens siden februar 2009. Priserne ligger dog stadig 17,6 pct. lavere end juli måned 2006, hvor priserne toppede. Der er altså stadig et godt stykke vej op til niveauet før krisen. Udviklingen dækker over store geografiske forskelle. Det er især ejerlejlighederne i og omkring de større byer, der er steget i pris de senere år,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Prisen på enfamiliehuse steg med 1,4 pct. i januar. Generelt kan priserne på både ejerlejligheder og enfamiliehuse svinge en del fra måned til måned, så man skal være varsom med at lægge for meget i månedsændringer. I forhold til sidste år er huspriserne 2,1 pct. højere.

”De seneste år har huspriserne ligget på et nogenlunde konstant niveau. Geografien har også en betydning for huspriserne. Det er især i hovedstadsområdet, at man de seneste år har oplevet prisstigninger på huse,” slutter Ane Arnth Jensen.

Figur: Prisindeks på ejendomme, 2006=100

[Figur: Prisindeks på ejendomme, 2006=100]

Kilde: Danmarks Statistik