Ny regulering kræver højere indtjening

Publiceret 20-02-2014

Den nye bankregulering CRD IV trådte i kraft ved årsskiftet. Dermed strammes kravene til bankernes kapitaldækning. Det sker blandt andet af hensyn til den finansielle stabilitet. Det er fornuftigt, men det får også konsekvenser for bankerne, for ejere og kunder.

De nye kapitalkrav dikterer en højere egenkapital i bankerne. Det betyder, at bankerne enten skal tjene flere penge og overføre et højere overskud til egenkapitalen, nedbringe udlånet eller udstede nye aktier. 
 
Bankaktier handles i den aktuelle situation generelt til meget lav kurs. I mange tilfælde til under værdien af egenkapitalen.
 
-Ca. 80 pct. af de danske noterede banker havde ved udgangen af 2013 en kurs-indre værdi på under 1. Det vil sige en krones egenkapital i en bank kunne gennemsnitligt købes for under 1 kr. via aktiemarkedet. Det skyldes, at markedets opfattelse af blandt andet indtjeningsudsigterne var pessimistisk. Som aktionær i ikke-finansielle virksomheder er man typisk bedre stillet, da aktiekursen her er højere, siger cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk. 
 
Markedsprisen for 1 kr.’s indtjening i en bank er meget høj. Med andre ord koster en dansk bankaktie meget i forhold til bankens indtjening. Den koster fx ca. det dobbelte af, hvad en bankaktie koster i Sverige (baseret på det såkaldte price-earning (PE) nøgletal). 
 
-Det skyldes ikke mindst, at markedet er mere optimistisk på de svenske bankers vegne, der blandt andet har haft relativt færre tab på grund af en stærkere svensk økonomi, forklarer Niels Storm Stenbæk og fortsætter: 
 
-Prisen på danske bankaktier påvirkes desuden af, at egenkapitalforrentningen ligger væsentligt under 10 pct., som aktuelt skønnes at være omkostningerne ved kapital (Cost of Equity). For de 40 ikke finansielle Large-og MidCap selskaber var forrentningen til sammenligning på over 14 pct. efter 1. halvår 2013 (de seneste tal). 21 ud af 24 danske børsnoterede banker, svarende til næsten 90 pct., havde ved udgangen af 2013 en estimeret forrentning på under 10 pct. 
 
-Hvis bankerne nu og i fremtiden skal kunne rejse ny egenkapital, og samtidigt levere et fornuftigt afkast på hele egenkapitalen, skal indtjeningen følge med op. Man skal desuden tage højde for, at banker over hele Europa skal bruge ny kapital. Det betyder alt andet lige et større udbud af bankaktier, siger Niels Storm Stenbæk videre.
 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør