Iværksættere skal have penge med i banken

Publiceret 17-11-2014

Uge 47: I opstartsfasen har iværksættere brug for to typer kapital: risikovillig kapital og et lån i banken. De to kapitalformer bliver ofte blandet sammen, og derfor oplever nogle iværksættere, at bankerne ikke lever op til deres forventninger.

Finansiering er et helt centralt emne på årets iværksætteruge, som løber af stablen over hele landet i Uge 47. Der er talrige arrangementer landet over, som sætter fokus på at hjælpe iværksættere med at skaffe finansiering, så en kreativ virksomhedsidé kan realiseres og blive til en god forretning.

Det er der behov for. For det første er det i iværksætternes interesse at skabe klarhed over, hvor og hvordan de får løst deres individuelle behov for finansiering. Vi oplever, at mange iværksættere ikke ved, at de forskellige finansieringskilder udfylder forskellige roller og skal benyttes på forskellige tidspunkter i en virksomheds livscyclus. For det andet er det i hele samfundets interesse, at der bliver skabt nye danske virksomheder, innovation og dermed nye arbejdspladser og vækst. 

Risikovillig kapital

Iværksætteren skal gøre sig klart, at opstart af ny virksomhed ofte kræver risikovillig kapital. Det kan være penge fra egen opsparing, fra familie, venner eller man kan sætte sit hus, bil, sommerhus etc. som sikkerhed. Er det ikke muligt, kan iværksætteren hente risikovillig kapital hos bl.a. venturefonde, business angels eller via crowdfunding.

Kendetegnende for disse finansieringskilder er, at det er kapital, der investeres ved at private eller professionelle investorer køber ejerandele i nye virksomheder. Kapitalen bruges blandt andet til at udvikle nye produkter og/eller lancering af dem.

Iværksætteren skal være opmærksom på, at risikovillig kapital ikke er gratis, idet investorerne vil kræve en rente, som afspejler risikoen på deres investering. Risikoen er naturligvis størst i virksomhedens opstartsfase, hvor det forventede potentiale endnu ikke er forløst.


Lån

Ifølge lovgivningen må bankerne ikke købe andele i en virksomhed, medmindre det der investeres i, ligger i naturlig forlængelse af bankvirksomhed, eller der er særlige forhold, der gør sig gældende. Derfor kan iværksætteren ikke gå i banken efter risikovillig kapital. Mange iværksættere har derfor erfaret, at det ikke per automatik er gjort med at få en god idé, smutte en tur i banken med en idé baseret på drømme og mavefornemmelser - og så er den realiseret.
 
Selv om bankerne ikke kan levere risikovillig kapital, har de alligevel en stor interesse i, at iværksættere kommer godt fra start. Som tommelfingerregel kommer bankerne nemlig ind i virksomhedens livscyklus, når den kan dokumentere, at den kan tjene penge og stille med sikkerheder til brug for lånefinansiering eller en kassekredit til finansiering af driften. 
 
Jeg håber, at Uge 47 vil inspirere mange danskere til at starte egen virksomhed og give potentielle iværksætte indblik i, hvordan en finansiel planlægning og ikke mindste realistiske forventninger til eget projekt er lige så vigtige som den kreative idé.
 
Som samfund har vi brug for, at der bliver skabt flere vækstiværksættere. Adgang til finansiering er ét nødvendigt rammevilkår, og bankerne har et medansvar for at finansiere sunde levedygtige virksomheder. Men det er en opgave, vi skal løse i samspil med andre finansieringskilder.
 
________________________________________________
 

Uge 47-arrangement i Finansrådet

Emne: Bliv klædt på til mødet med banken
Målgruppe: Iværksættere som har brug for finansiering
Arrangører: Finansrådet, Dansk Erhverv, Danske Revisorer
Hvornår: Den 20. november 2014 kl. 14-16 
Hvor: Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, 1256 København K. 

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør