Investoranalyse: Danske investorer tilfredse med informationerne om investeringsbeviser

Publiceret 10-10-2014
Analyse

Analyseinstituttet TNS Gallup har i juni 2014 gennemført en analyse for Finansrådet og Investeringsfondsbranchen. Analysen undersøger private investorers syn på den information de får som ejere af investeringsbeviser, der er købt gennem landets banker, og deres behov for rådgivning i den forbindelse.

Formålet med analysen har været at få afdækket, hvordan branchen kan gøre det nemmere for private investorer at få et overblik over markedet og deres investeringsmuligheder. Analysen, som er baseret på svar fra flere end 2.000 investorer, er den hidtil mest omfattende undersøgelse af sin art. 
 
Fire centrale konklusioner fra undersøgelsen er:
 
1. De fleste investorer benytter banken og deres bankrådgiver, når de køber og sælger investeringsbeviser. Hovedparten er tilfreds med de informationer, de får af deres rådgiver i banken. 8 % af investorerne er ”ikke tilfredse” eller ”slet ikke tilfredse”.
 
2. Investorerne er generelt tilfredse med mængden af information i forbindelse med investeringsbeviser og finder generelt, at informationerne er overskuelige og forståelige. 6 % er ”ikke tilfredse” eller ”slet ikke tilfredse”.
 
3. Investorerne har generelt stort behov for rådgivning og ønsker en individuel rådgivning i forhold til egen risikoprofil og økonomi.
 
4. De informationer, som skaber mest værdi for investorerne, er ”afkast efter omkostninger” og ”risikoen ved min investering”.
 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde