Hver dansk familie er god for 2,5 mio. kr

Publiceret 13-10-2014
Analyse

Danskernes formuer er over tre gange større end deres gæld. En dansk husstand har således i gennemsnit en nettoformue på 2,5 mio. kr. Det viser en opgørelse fra Realkreditrådet på baggrund af nye tal fra Nationalbanken for husholdningernes gæld og formuer i 2. kvartal 2014.

”Danskerne er i gennemsnit beskyttet af et tykt lag økonomisk sul med en formue, der er mere end tre gange større end deres gæld. Der tales meget om danskernes gæld, men formuerne er langt større. Vi giver oven i købet mange lande baghjul, når det kommer til formuer, og vi er rigere end både finnerne, svenskerne og tyskerne,” siger vicedirektør i Realkreditrådet Jan Knøsgaard.
 

Danskernes formuer omfatter bl.a. boliger, biler, værdipapirer og pensioner, mens gælden hovedsageligt ligger i realkreditlån. Realkreditgælden er hverken steget eller faldet det seneste år, men sammensætningen har ændret sig. Det seneste år er der blevet 7.100 færre afdragsfrie lån. Samtidig er der kommet 12.300 flere lån med afdrag.
 

”Der afdrages mere på gælden end tidligere, og lån med afdragsfrihed er i tilbagegang – især F1-lånene. Lidt over halvdelen af boligejernes realkreditudlån er dog fortsat afdragsfrit, men mange bruger afdragsfriheden til at komme af med dyre banklån. En analyse viser dog også, at især boligejere med en høj gæld i forhold til boligværdien, barberer meget af bankgælden,” forklarer Jan Knøsgaard.
 

En analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra maj 2014 viser, at et bredt udsnit af boligejerne har forbedret deres økonomi ved at reducere deres bankgæld eller ved at sætte flere penge i banken. Det gælder især boligejere med en høj samlet gæld.