Høringssvar til ændring af bekendtgørelse

om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Publiceret 13-03-2014
Høringssvar

Vi har modtaget udkast til forslag om tilskud til randzoner i høring, som giver anledning til nedenstående bemærkninger. Samtidig vil organisationerne gerne henvise generelt til det tidligere afgivne høringssvar af 24. februar 2012 vedrørende forslag om ændring af lov om randzoner .

Randzoneloven indskrænker landbrugets anvendelse af deres egne arealer. Som vi fremførte i vores høringssvar af 24. februar 2012, er det efter vores opfattelse helt afgørende, at kompensationen fuldt dækker produktionsforringelsen ved, at der ikke kan dyrkes i randzonerne, og at kompensationsmodellen tager hensyn til panthavers sikkerhed i ejendommen. De omfattede ejendomme bør derfor sikres en kompensation, der svarer til den tabte fortjeneste og værdiforringelse.

Efter vores opfattelse afhjælper bekendtgørelse om randzonekompensation samt denne bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner ikke vores oprindelige betænkeligheder.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde