Høring over udkast til forslag om ændring af friplejeboligloven

lov om almene boliger, lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Publiceret 19-12-2014
Høringssvar

Realkreditrådet og Realkreditforeningen har den 25. november 2014 modtaget ovennævnte udkast til lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Organisationerne skal på denne baggrund anføre følgende angående forslaget om en maksimering af statsgarantien:

Værdiansættelse af ejendommen sker efter reglerne i værdiansættelsesbekendtgørelsen (nr. 687 af 20. juni 2007). Garantikravet fastsættes i forbindelse med den endelige vurdering af ejendommen ved byggeriets færdiggørelse. Garantikravet for nybyggeriet kan derfor først endeligt opgøres efter byggeriets færdiggørelse.

Hvis der sættes loft over garantiens størrelse (75 pct.), risikerer friplejeleverandøren, at der ikke kan optages realkreditlån til finansiering af byggeriet. Som vi også tidligere har fremført, vil den alternative anvendelse af ejendommene være begrænset bl.a. på grund af beliggenhed i landdistrikterne. Usikkerheden vil tillige medføre, at det vil blive vanskeligt at opnå byggelån til den midlertidige finansiering.

Realkreditrådet og Realkreditforeningen står naturligvis til rådighed, såfremt der skulle være behov for en uddybning af vores bemærkninger.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde