Forslag om flere almene ungdomsboliger til uddannelsessøgende kan give øgede tab i realkreditten

Publiceret 09-01-2014
Høringssvar

Realkreditrådet frygter, at regeringens forslag om at skaffe flere boliger til uddannelsessøgende kan medføre tab for realkreditinstitutterne.

Ifølge forslaget vil kommunerne i videre omfang kunne omdanne almene ældreboliger til almene ungdomsboliger. I dag er kommunerne forpligtet til at betale huslejen for almene ældreboliger, der står tomme. Den ekstra sikkerhed er indgået i realkreditinstitutternes værdiansættelse og dermed i forudsætningerne bag långivningen for de pågældende boliger.

Realkreditrådet støtter ønsket om at skaffe flere ungdomsboliger. Men kommunernes forpligtelse til at betale huslejen bortfalder, når ældreboligerne ændres til ungdomsboliger. Det ændrer forudsætningerne bag lånene og øger risikoen for tab. Realkreditrådet foreslår derfor, at kommunernes betalingsforpligtelse ved manglende udlejning fastholdes, når ældreboliger ændres til ungdomsboliger.

Læs hele høringssvaret her.