Forsikringsselskaber og pensionskasser foretrækker lange realkreditobligationer

Publiceret 02-06-2014
Nyhed

p class="subheader">Realkreditobligationer med lang løbetid er populære blandt forsikringsselskaber og pensionskasser. Realkreditobligationer med en restløbetid på mere end fem år udgør således 42 pct. af deres samlede beholdning af realkreditobligationer. På hele realkreditmarkedet udgør realkreditobligationer med en restløbetid på mere end fem år kun 33 pct. Det viser dagens tal fra Nationalbankens værdipapirsstatistik.

”Obligationer med lang løbetid hitter hos forsikringsselskaberne og pensionskasserne. Det kan skyldes, at de har en lang investeringshorisont. Omvendt er det de korte realkreditobligationer, der er populære hos den finansielle sektor, da de bruger dem i deres daglige likviditetsstyring. Realkreditobligationer opfylder forskellige behov for investorerne.” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, og fortsætter:

”Dansk realkredit dækker de fleste investorers behov, hvad enten det er obligationer med kort eller længere rentebinding, fast eller variabel rente.”

Figur: Fordeling af realkreditobligationer på restløbetid og investorsektor

[Figur: Fordeling af realkreditobligationer på restløbetid og investorsektor]

Kilde: Nationalbanken