Flytteboom i 3. kvartal

Publiceret 11-11-2014
Nyhed

Flere flytter til byerne, men det helt store flytteboom ses i 3. kvartal. I juli, august og september 2014 steg befolkningstallet i byerne således med godt 6.500 personer som følge af tilflytning fra andre dele af landet. Og den store tilflytning i 3. kvartal er også set i foregående år, viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er især unge, som søger mod byen ved studiestart.
 

Tilflytningen til byerne sker ikke jævnt henover året, men er især koncentreret omkring 3. kvartal. Siden 2009 er der flyttet godt 43.500 flere personer til byerne i 3. kvartal, end der er flyttet væk. Til sammenligning er der i alt flyttet omkring 10.000 personer til byerne uden for 3. kvartal.


”Det er ikke nyt, at flere vælger at bosætte sig i byerne, men i modsætning til, hvad man måske skulle tro, så ser vi ikke en konstant tilstrømning i løbet af året. Størstedelen flytningerne foregår nemlig i årets 3. kvartal, hvor nettotilflytningen til byerne er mere end fire gange højere end i årets øvrige kvartaler set under ét,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, og tilføjer:


”Vi ser, at det er mange unge, som flytter til byerne, især i 3. kvartal. En del har formentlig afsluttet en ungdomsuddannelse før sommerferien, og det kan være med til at forklare den store tilflytning, hvor unge søger mod byen for at studere eller finde sig et arbejde.”


Ane Arnth Jensen fortsætter: ”Der kan være forskel på, hvilken boligtype det nyindkøbte klædeskab skal samles i. Men uanset om det er i et kollegieværelse, et lejet værelse eller et forældrekøb, så giver tilflytningen en øget efterspørgsel efter boliger generelt, og det bidrager til stigende boligpriser i byerne.”
 

Figur: Nettotilflytninger fordelt på kommuner, 2009 - 2014

Kilde: Danmarks Statistik og Realkreditrådets beregninger