Flere boligejere siger farvel til F1-lånene

Publiceret 29-04-2014
Nyhed

Boligejerne binder renten i længere tid. De danske boligejere har for 8 mia. kr. mindre etårige rentetilpasningslån i forhold til sidste år. Boligejerne har i stedet primært rettet blikket mod rentetilpasningslån med længere rentebinding. For rentetilpasningslån med rentebinding på mellem to og 10 år er der i dag for 21 mia. kr. mere end for et år siden. Det viser dagens tal fra udlånsstatistikken for 1. kvartal 2014.

Godt 27 pct. af boligejernes realkreditlån var ved udgangen af 1. kvartal 2014 etårige rentetilpasningslån. Rentetilpasningslån med længere rentebinding er gået frem og udgør i dag mere end 28 pct. af boligejernes lån. Samtidig er omkring 32 pct. af lånene med fast rente, mens andre variabelt forrentede lån end rentetilpasningslån udgør ca. 12 pct.

”Knap to ud af tre lån, der i dag gives til de danske boligejere, er rentetilpasningslån. Det er dog rentetilpasningslån med længere rentebinding, som vinder frem, mens der bliver givet færre lån med helt kort rentebinding,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, og tilføjer:

”Renten på F1-lånet har i en længere periode været på et historisk lavt niveau. Det har mange boligejere haft glæde af, da det har givet dem meget lave renteudgifter på realkreditlånet. Men en del udnytter nu det lave renteniveau til at binde renten i længere tid. Så flere af de danske boligejere siger altså ’farvel og tak’ til F1-lånet. Om de på et tidspunkt vender tilbage til lånet, kommer an på en lang række ting, ikke mindst renteudviklingen.”

Tabel 1: Udestående lån til ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetype

Mia. kr.K1 2013K2 2013K3 2013K4 2013K1 2014Ændring år/år
F1 403 402 398 395 394  -8

F2-F5

373 382 387 393 394  21
F6-F10 18 17 17 17 16  -2
Fast rente 463 463 468 468 465  2

Garantilån

185 182 180 177 175  -10
Total 1.441 1.446 1.450 1.451 1.444 3

Kilder: Realkreditrådet og Realkreditforeningen

Tabel 2: Udestående lån til ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetype, andele

K1 2013K2 2013K3 2013K4 2013K1 2014Ændring år/år
F1 28,0% 27,8% 27,5% 27,3% 27,3%  -0,6%

F2-F5

25,9% 26,4% 26,7% 27,1% 27,3%  1,4%
F6-F10 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1%  -0,1%
Fast rente 32,1% 32,0% 32,3% 32,3% 32,2%  0,1%

Garantilån

12,8% 12,6% 12,4 12,2% 12,1%  -0,7%

Kilder: Realkreditrådet og Realkreditforeningen.

Fortsat lavt nettoudlån

I første kvartal 2014 blev der i alt givet 9,3 mia. kr. i nettoudlån. Det er på niveau med samme periode sidste år og lidt højere end gennemsnittet for 2013.

”Det samlede udlån stiger fortsat. Realkreditten har år efter år øget udlånet på trods af kriser og lavkonjunktur. Men nettoudlånet har i en længere periode været på et lavt niveau. Den lave udlånsvækst i 2013 ser altså ud til at være fortsat ind i det nye år,” siger Ane Arnth Jensen.

Figur 1: Nettoudlån, mia. kr.

[Figur 1: Nettoudlån, mia. kr.]

Kilde: Realkreditrådet og Realkreditforeningen

Download Realkreditudlånet for 1. kvartal 2014 med tabelmateriale og figurer (137 kb)

Download pressemeddelelsen "Flere boligejere siger farvel til F1-lånene" (119 kb)

Foruden de standardiserede pdf-tabeller er det nu igen muligt at hente data direkte fra udlånsstatistikken i Realkreditrådets statistikdatabase – klik her . Tidsserierne er opdateret frem til seneste kvartal.