Finansrådet laver nyt spil om familieøkonomi

Publiceret 01-10-2014

Den 1. oktober introducerer Finansrådet en ny økonomisk model, "Husstandsspillet", som viser effekterne af forskellige økonomisk-politiske tiltag i privatøkonomien. Spillet er lavet til undervisningsbrug i samfundsfag på landets gymnasier.

De politiske beslutninger på Christiansborg påvirker ikke kun samfundsøkonomien, de har i høj grad også konsekvenser for den enkeltes økonomi. Nu lancerer Finansrådet med "Husstandsspillet" et nyt redskab, hvor eleverne kan konstruere deres egen eller deres families økonomiske udgangspunkt og derefter analysere konsekvenserne af politiske tiltag. 
 
-For Finansrådet er det vigtigt, at vi alle skærper vores finansielle forståelse både i forhold til samfundet som helhed og vores privatøkonomi. Derfor stiller vi disse redskaber til rådighed primært til landets ungdomsuddannelser og sekundært til alle andre, der gerne vil vurdere konsekvenserne af et politisk forslag, siger Finansrådets cheføkonom Niels Storm Stenbæk om rådets bevæggrunde til at udvikle og finansiere det nye spil. 
 
-Hvis regeringen eksempelvis overvejer enten at hæve beskæftigelsesfradraget med 1 pct.-point eller at sænke topskatten med 1 pct.-point, kan eleverne med Husstandsspillet nøje udregne, hvilke konsekvenser det får for husstandens egen økonomi. Samtidig er det muligt at sammenligne konsekvenserne for andre familietyper, forklarer Niels Storm Stenbæk om spillet.
 
Husstandsspillet giver også eleverne mulighed for fuldkommen interaktivt at lave deres egne skatte- og afgiftsforslag. På den måde kan eleverne bruge deres samfundsfaglige viden til selv at komme frem til brugbare resultater og svar i forlængelse af det gennemgåede kernestof i undervisningen. 
 

Læringsmateriale

En integreret del af spillet er det læringsmateriale, som er udarbejdet af Finansrådet og uddannelsesleder og lærer på Espergærde Gymnasium, Lars Høyer Holmqvist, der tillige er medlem af arbejdsgruppen bag Husstandsspillet.
 
-Temaerne for læringsmaterialet tager udgangspunkt i de typiske temaer gennemgået i økonomi-kernestoffet i samfundsfagsundervisningen. Det er eksempelvis fordelingspolitik, skattepolitikkens betydning for den enkelte families rådighedsbeløb, skattens betydning for det økonomiske incitament til at tage et arbejde, de forskellige familietypers forbrugskvote og hvilken påvirkning skatte- og afgiftspolitikken har på udbud og efterspørgsel af forskellige forbrugsgoder,” forklarer Lars Høyer Holmqvist.  
 

Ifølge Lars Høyer Holmqvist kan spillet specifikt være med til at dække følgende faglige mål i læreplanen for samfundsfag på B- og A-niveau:
 
Eleverne kan:
 • Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger.
 • Forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring
Dette med udgangspunkt i følgende kernestof fra læreplanen:
 • Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
 • Makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

-Husstandsspillet fungerer endvidere rigtig godt som en mulighed for, at eleverne selvstændigt kan lave beregninger i forbindelse med deres studieretningsopgave i 3. g. (SRP) eller i et AT-forløb. Den store fleksibilitet og selvstændighed, der er indbygget i spillet, giver den enkelte elev mulighed for at lave beregninger, der passer lige præcis på den enkelte elevs opgaveformulering, forklarer Lars Høyer Holmqvist videre. 

 
 

Den økonomiske portal

I forbindelse med lanceringen af Husstandsspillet vil alle Finansrådets økonomiske spil, herunder Vismandsspillet - hvor eleverne kan analysere de samfundsøkonomiske konsekvenser af politiske tiltag - blive lagt sammen i en ny portal, som har fået navnet ”Den Økonomiske Portal”. 

  
 

Fakta om Husstandsspillet 

​Husstandsspillet er en ny økonomisk model, som viser effekterne af forskellige økonomisk-politiske indgreb i privatøkonomien. Spillet er lavet til undervisningsbrug i samfundsfag på landets gymnasier.
 
Eleverne har mulighed for at lave ændringer til 7 fastlagte familietyper:
 • Enlig studerende (med bijob) 
 • Lavtlønnet par (en social- og sundhedsassistent + en ufaglært arbejder)
 • Middelklassepar, hvor en er arbejdsløs (en på dagpenge + en pædagog)
 • Middelklassepar (en folkeskolelærer + en tømrer)
 • Højtlønnet par (en gymnasielærer + en civilingeniør) 
 • Direktørpar (en jurist + en kontorchef)
 • Enlig middelklasse (en sygeplejerske)
Eleverne har mulighed for at lave forskellige stød (ændringer) i modellen som fx:
 • Løn 
 • Bolig
 • Bil
 • Antal børn
 • Formue, rentefradrag
 • Skat, topskattegrænsen og sats, bundskatten, kommuneskatten
 • Personfradrag, AM-bidrag
 • Folkekirke medlemsskab
 • Børnepasning
 • Moms osv. 
  
Finansrådets Husstandspil er udviklet i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og repræsentanter fra skoleverdenen. @ventures, Det Nationale Videncenter for e-læring står for design, it og e-pædagogisk vejledning.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør