Finansrådet glæder sig over EU’s klassificering af realkreditobligationer

Publiceret 10-10-2014

EU-Kommissionen offentliggjorde fredag de endelige likviditetsregler til kreditinstitutter, hvor danske realkreditobligationer får den højeste kvalificering.

Danske realkreditobligationer bliver vægtet som værdipapirer af høj kreditkvalitet og høj likviditet. Det blev den endelige konklusion på de såkaldte LCR-krav, der definerer EU’s nye likviditetsregler for kreditinstitutter, og udkommet af et langstrakt forløb, hvor bl.a. den danske regering har arbejdet vedholdende for at sikre, at danske realkreditobligationers likviditet bliver anerkendt på linje med statsobligationer.

 

-Finansrådet glæder sig over EU’s klassificering. Det er positivt, at EU-Kommissionen anderkender både den høje kreditkvalitet og likviditeten i de danske realkreditobligationer, siger vicedirektør i Finansrådet Louise M. Mogensen, der benytter lejligheden til at rose regeringens indsats.
 
-Vi skylder regeringen stor tak for den indsats, der igennem flere år er ydet for at kæmpe realkreditobligationernes sag. Det har været afgørende for at bevare det boligfinansieringssystem, vi kender og er glade for herhjemme, og det har betydning for den måde, danske pengeinstitutter finansierer sig på, siger Louise C. Mogensen. 
 
Danske realkreditobligationer kan ikke medregnes 100 procent, når en bank opgør såkaldte level 1 aktiver, men kun op til 70 procent. Alligevel er Finansrådet udmærket tilfreds.
 
-Vi havde selvfølgelig gerne set en fuld anerkendelse af realkreditobligationer, men anerkender også, at der er opnået et fornuftigt kompromis. Med den høje klassificering vil danske pengeinstitutter kunne holde stort set samme omfang af realkreditobligationer til likviditetsformål, som de gør i dag, siger Louise C. Mogensen, og tilføjer:
 
-Løsningen er vigtig for det danske boligmarked og de danske kreditinstitutter, da den sikrer der også fremover kan leveres den meget effektive boligfinansiering i Danmark. Det er i alles interesse.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør