Finansrådet efterlyser bredere samarbejde om cyber security

Publiceret 09-12-2014

Der er gode takter i IKT-vækstpakken, som regeringen præsenterede tirsdag. Det er også positivt, at regeringen har fokus på IT-sikkerhedstruslen, men et Virksomhedsråd for IT-sikkerhed kan ikke stå alene. Dertil er truslen for stor, mener Finansrådet, der opfordrer til, at der etableres et egentligt Nationalt Sikkerhedsråd.

Finansrådet vurderer, at regeringens IKT-vækstpakke indeholder mange gode initiativer, der samlet set kan medvirke til, at IKT-væksten i Danmark udnyttes bedst muligt.  

-Digitaliseringen rummer store muligheder for øget vækst. Og Danmark skal udnytte de muligheder. Det kræver en stor og bred indsats fra både offentlig og privat side, og i det lys er regeringens udspil værdsat og et godt udgangspunkt for et fortsat tæt samarbejde, siger vicedirektør i Finansrådet Louise C. Mogensen. 

Udspillet adresserer en række af de områder, hvor en indsats er påkrævet. Det gælder for eksempel i forhold til IT-sikkerhed, hvor Finansrådet med tilfredshed konstaterer, at regeringen ønsker at etablere et Virksomhedsråd for IT-sikkerhed i virksomhederne. 

-Et Virksomhedsråd for IT-sikkerhed er positivt, men kan ikke stå alene – hertil er truslen for stor. Det offentlige, politikerne, banksektoren og det øvrige erhvervsliv bør derfor arbejde sammen om en national cyber security-strategi, og vi skal derfor benytte lejligheden til at gentage opfordringen fra Finansrådets årsmøde i sidste uge om, at der etableres et egentligt Nationalt Sikkerhedsråd, siger Louise C. Mogensen.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør