Finanslov bør favne oplagte vækstmuligheder

Publiceret 26-08-2014

Finansrådet opfordrer til at udnytte danske styrkepositioner inden for kapitalforvaltning og digitalisering.

Den finansielle sektor ønsker at bidrage til en fortsat stærk økonomisk udvikling i Danmark og et stærkere velfærdssamfund. Forudsætningen for fortsat øget velfærd er et stærkt erhvervsliv, der skaber vækst og beskæftigelse. Derfor skal de danske styrkepositioner udbygges og udnyttes til at skabe nye højværdi-arbejdspladser inden for kapitalforvaltning og digitalisering. 
 
-Finansrådet ønsker, at København bliver et center for kapitalforvaltning. De danske kapitalforvaltere har høstet international anerkendelse for at levere høje afkast og lave omkostninger. Det er muligt at skabe nye højværdi-arbejdspladser inden for kapitalforvaltning, hvis vi får de nødvendige ændringer i skattelovgivningen, som vi forventer, er provenu-neutrale, siger Jørgen A. Horwitz. 
 
I ’Aftale om Vækstpakke 2014’ fremgår det, at der vil blive set positivt på at håndtere de problemstillinger, der behandles i Skatteministeriets analyse på området. 
 
-Vi ser det som en oplagt mulighed at få ændringerne med i en kommende aftale om Finanslov 2015, siger Jørgen A. Horwitz. 
 
For det andet ønsker Finansrådet, at der tages initiativer til en fortsat digitalisering af erhvervslivet, herunder erhvervslivets kommunikation og samarbejde med det offentlige. 
 
-Regeringen estimerer selv, at øget digitalisering af erhvervslivet kan medføre en værdiskabelse på op mod 50 mia. kr. i 2020. Vi beder om, at Finansloven understøtter denne dagsorden, siger Jørgen A. Horwitz. 
 
-I en tid, hvor den internationale konkurrence bliver stadig mere intens, er det afgørende, at virksomhederne får mulighed for at høste det fulde udbytte af digitaliseringen. Det kan kun ske ved initiativer rettet mod virksomhedernes muligheder for – i samarbejde med det offentlige – at effektivisere egne processer og reducere administrative byrder, siger Jørgen A. Horwitz.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør