Fald i bankrøverier i 2013

Publiceret 07-02-2014

For tredje år i træk falder antallet af fysiske bankrøverier i Danmark. Den samlede røveristatistik for 2013 viser desuden en næsten halvering af beløbsstørrelsen for succesfulde netbankindbrud.

Fra 2010 til 2011 faldt antallet af fysiske bankrøverier fra 135 til 116. I 2012 faldt antallet yderligere til 71, og Finansrådet kan i dag offentliggøre yderligere et markant fald i 2013 til 35 røverier.  

-Et bankrøveri er stadig et bankrøveri for meget. Tallene omfatter røverier, hvor røveren har været truende og har anvendt våben som kniv, koben eller pistol over for personalet. Så der er ofte tale om store menneskelige konsekvenser for de personer, der er blevet forulempet, siger forretningskonsulent i Finansrådet Rasmus Engbæk Larsen.  -Så selvom det er glædeligt, at tallene viser, at bankernes vedholdende indsats mod røverier peger i den rigtige retning, er det ikke noget, vi jubler over. Det gør vi først, når statistikken udviser et rundt nul, siger Rasmus Engbæk Larsen videre.  

Netbank

Antallet af gennemførte netbankindbrud var i 2013 fortsat lavt i Danmark. Der var i årets sidste kvartal 28 forsøg på netbankindbrud, hvoraf 15 lykkedes med et tab på 262.404 kr. til følge.  -Dette tal er i den lave ende af kvartalsopgørelserne, og statistikken for 2013 viser en positiv tendens med et fald i tabene. Det er sket selvom de danske banker befinder sig i en situation, hvor de skal håndtere mange og avancerede angreb, fortæller juridisk konsulent Henriette Rolskov, som er ansvarlig for sikring af netbank i Finansrådet. Ifølge Henriette Rolskov anvender de kriminelle i stigende grad såkaldt social engeneering til netbankindbrud i Danmark.  -Social engeneering betyder, at en bankkunde kontaktes via andre kommunikationskanaler, eksempelvis via en telefonopringning, hvor den kriminelle så forsøger at få bankkunden til at oplyse sine loginoplysninger og sikkerhedskode til netbanken, forklarer Finansrådets juridiske konsulent og fortsætter: -Vi ser også en tendens til, at angriberen forsøger, at få kunden selv til at overføre pengene og så er det slet ikke et netbankindbrud, men i stedet ren svindel, som kunden er blevet udsat for. Det er nødvendigt at se tallene i lyset af denne udvikling for at skabe opmærksomhed om udviklingen i forhold til vores kunder.  

Korrektioner

I 1. kvartal er tallet for sager med tab rettet fra 13 til 14 sager og i 2. kvartal er tallet for sager med tab rettet fra 25 til 26. I 3. kvartal er antal sager i alt steget fra 35 til 39 og sager med tab er steget fra 11 til 13. Tabet er korrigeret fra 695.490 kr. til 791.590 kr. 

Netbankindbrud 2013 

2013
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
Netbankindbrud
35
68
39
28
170
- Heraf med tab
14
26
13
15
68
Tabets størrelse i kr.
607.168
1.601.254
791.590
262.404
3.262.417

 Statistik netbankindbrud 

Fysiske røverier 2013: 

1. kvt.: 14 
2. kvt.:  3
3. kvt.:  9
4. kvt.:  9 
 
I alt:         35​

  Statistik røverier 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør