Færre tvangsauktioner i februar

Publiceret 06-03-2014
Nyhed

I februar var der 273 tvangsauktioner. Det er 43 færre end i januar. Det viser dagens sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

I februar var der 273 tvangsauktioner. Det er 43 færre end i januar. Det viser dagens sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

”Med faldet i antal tvangsauktioner i februar fortsætter tendensen med færre tvangsauktioner. Det hænger sammen med, at danske boligejere er gode til at betale deres realkreditydelse til tiden. Gennem de seneste fire år er antallet af boligejere, der ikke kan betale terminsydelsen til tiden mere end halveret”, siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

En bolig kan komme på tvangsauktion, hvis boligejeren over en længere periode ikke kan betale ydelsen på sit realkreditlån.

”Der kan være mange årsager til, at en boligejer kommer bagud med betalingerne på sit realkreditlån. Det kan bl.a. være større og længerevarende fald i indkomsten som følge af fx ledighed, skilsmisse eller dødsfald hos ægtefælle”, siger Ane Arnth Jensen, og fortsætter:

”Større og længerevarende indkomstfald er ofte forbundet med økonomiske udfordringer, men det er langt fra hos alle, at det går ud over betalingen af realkreditydelsen, der i sidste ende kan føre til en tvangsauktion. Typisk vil man forsøge at sælge sin bolig eller finde en løsning med sit realkreditinstitut.

Figur: Antal sæsonkorrigerede tvangsauktioner, 1993-2014

[Figur: Antal sæsonkorrigerede tvangsauktioner, 1993-2014]

Kilde: Danmarks Statistik