Få lånetilbud i januar

Publiceret 10-02-2014
Nyhed

I januar gav de danske realkreditinstitutter 14.586 lånetilbud til boligejere og virksomheder. Det er en stigning på 2.810 sammenlignet med december 2013, men niveauet er stadig lavt. Antallet af lånetilbud i januar er knap 2.500 lavere end månedlige gennemsnit i 2013, som i forvejen var et år med få lånetilbud. Det viser Realkreditrådets tal for januar 2014.

I januar gav de danske realkreditinstitutter 14.586 lånetilbud til boligejere og virksomheder. Det er en stigning på 2.810 sammenlignet med december 2013, men niveauet er stadig lavt. Antallet af lånetilbud i januar er knap 2.500 lavere end månedlige gennemsnit i 2013, som i forvejen var et år med få lånetilbud. Det viser Realkreditrådets tal for januar 2014.

”På trods af en stigning i antallet af lånetilbud i januar måned, er niveauet stadig lavt. Mange af de boligejere, der har haft interesse i at omlægge deres lån, har allerede udnyttet muligheden for at omlægge til en lavere rente. Samtidig har vi set en fortsat lav aktivitet på boligmarkedet. Tendensen med relativt få lånetilbud i 2013 er indtil videre fortsat ind i 2014,” siger Peter Jayaswal, underdirektør i Realkreditrådet.

Private og virksomheder kan indhente lånetilbud hos realkreditinstitutterne, hvis de ønsker at optage et nyt lån, omlægge deres eksisterende lån eller optage et tillægslån. Antallet af lånetilbud viser derfor interessen for låneoptagelse og omlægning.

Antal lånetilbud, 1996-2013

[Antal lånetilbud, 1996-2013]

Kilder: Realkreditrådet og Realkreditforeningen.
Note: lyserød linje indikerer det historiske gennemsnit for det årlige antal lånetilbud

Gå til Realkreditrådets side om lånetilbud her.