EU-forslag skader både banker og kunder

Publiceret 29-01-2014

EU-Kommissionens udkast til ny forordning om strukturelle reformer har til formål at øge robustheden i det europæiske finansielle system. Finansrådet vurderer, at forslaget er et alvorligt og unødvendigt indgreb mod bankerne, som også vil være til skade for kunderne. Vicedirektør Louise Mogensen udtaler:

-Der er efter krisen iværksat mange- og vidtrækkende tiltag for at sikre den finansielle stabilitet deriblandt øgede kapital- og likviditetskrav, opstramning af tilsyn og særlige krav om afvikling af banker - og der er flere på vej. Vi mener derfor, at der er taget hånd om erfaringerne fra den finansielle krise. Dette nye forslag bidrager ikke til at øge robustheden og den finansielle stabilitet, men gør det dyrere at være bankkunde. 

-Vi er meget bekymret over Kommissionens forslag om forbud mod spekulation for egne midler og krav om udskilning af handelsaktiviteter i større banker. Disse forslag vil kunne begrænse bankernes muligheder for fx at have en effektiv likviditetsstyring og en bred forretningsmodel, som netop er med til at gøre bankerne mindre sårbare over for kriser. 
 
-Herhjemme og i de fleste europæiske lande var det den almindelige kreditgivning og ikke handelsaktiviteterne, der fik en række banker til at kollapse. Handelsaktiviteterne har tværtimod været med til at stabilisere bankernes indtjening på tidspunkter, hvor der var store tab på udlånene.
 
-For bankkunder betyder forslaget – udover øgede omkostninger – at en del kunder vil skulle have to bankforbindelser. Krav om udskillelse af handelsaktiviteterne kan også få stor betydning for likviditeten af blandt andet de danske realkreditobligationer, da de danske banker spiller en stor rolle på realkreditmarkedet.
 
-Finansrådet står ikke alene med sin kritik af forslaget. Også de øvrige europæiske bankforeninger forholder sig kritisk til forslaget og de vidtrækkende, negative konsekvenser.
 
-I sin nuværende form synes forslaget snarere at være politisk frem for fagligt begrundet. Forslaget vil efter vores vurdering øge omkostningerne for kunderne uden at bidrage med positive effekter for den finansielle stabilitet. Samlet set er der derfor tale om en negativ påvirkning af samfundsøkonomien.

Link til forslaget:

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør