De unge strømmer til byerne

Publiceret 25-06-2014
Nyhed

Befolkningen i byerne stiger samtidig med, at befolkningen falder i landets yderområder. Den største årsag til befolkningstilvækst i byerne er nettoindvandring. Flytninger fra andre dele af landet betyder også en del, hvor især mange unge flytter ind til byen. Alene i løbet af de seneste fem år er der flyttet næsten 70.000 flere unge ind til byen end ud af byen.

Befolkningsudviklingen i landets kommuner består af tre dele. Der kan både flytte folk til og fra andre kommuner såvel som til og fra udlandet, som er defineret ved henholdsvis nettotilflytning og nettoindvandring. Hertil er fødselsoverskud, som er forskellen mellem fødte og døde.

”En stadig større del af landets befolkning bor i dag i byerne, og det er en udvikling, vi har set over en lang periode. Udviklingen dækker over flere ting. En stor del af dem, som bosætter sig i byerne, kommer til fra udlandet. Samtidig flytter især unge til byerne fra den øvrige del af landet. Endelig fødes der flere, end der dør, og det bidrager også til befolkningsvæksten i byerne,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet, og fortsætter:

”Omvendt er befolkningen faldet i landets yderområder. Det skyldes primært, at unge flytter væk, og der dør samtidig også flere, end der bliver født.”

Ane Arnth Jensen tilføjer: ”Der flytter også folk fra udlandet til landets yderområder, men det opvejer altså ikke de unges fraflytning og fødselsunderskuddet.”

Figur 1: Befolkningsudviklingen 2009-2013, Antal personer

[Figur 1: Befolkningsudviklingen 2009-2013, Antal personer]

Kilde: Danmarks Statistik og Realkreditrådets beregninger

Unge flytter væk fra yderområderne

Det er primært unge, som flytter fra landets yderområder. I perioden 2009 til 2013 er der flyttet knap 70.000 flere unge i aldersgruppen 18-29 år ind til byerne fra resten af landet, end der er flyttet ud af byerne i samme aldersgruppe. Samtidig er der knap 17.000 flere personer på 30 år og opefter, som er flyttet ud af byerne end ind til byen.

”De unge søger mod storbyerne fx for at studere. Nogle flytter ud af byen igen, men det er langt fra det antal, som flytter ind til byerne. En del vælger at blive boende i og omkring byen efter endt uddannelse, da det ofte er her, der er et arbejde at få. Jobskabelse i yderområderne er derfor helt afgørende, hvis flere unge skal vende hjem igen, når den sidste eksamen er overstået,” siger Ane Arnth Jensen og tilføjer:

”De unge har stor betydning for, hvordan Danmarks befolkning er fordelt i landet i fremtiden. Fx udgør de en stor del af fremtidens boligkøbere og kommer samtidig til at bidrage til aktivitet i de områder, hvor de vælger at bo. Og spørger man de unge selv, er de ikke afvisende over for at vende tilbage til den kommune, de flyttede væk fra, så længe der er et arbejde at få.” 1

Figur 2: Nettoflytninger i 2009-2013 mellem landets kommuner fordelt på aldersgrupper, Antal personer

[Figur 2: Nettoflytninger i 2009-2013 mellem landets kommuner fordelt på aldersgrupper, Antal personer]

Kilde: Danmarks Statistik og Realkreditrådets beregninger

Nettoindvandring fra EU-lande

I perioden 2009 til 2013 er der i alt flyttet godt 350.000 personer til Danmark fra udlandet, mens der er flyttet godt 230.000 ud af landet. Samlet set betyder det, at befolkningen i Danmark er steget med 120.000 i den pågældende periode alene på baggrund af nettoindvandringen.

”Mens der er en del danskere, som vender hjem efter ophold i udlandet, er der omtrent lige så mange danske, der samtidig flytter ud af landet. Derfor udgøres den store nettoindvandring stort set kun af udlændinge. En overvejende del af de udlændinge, som kommer til landet, er tilflyttere fra andre EU-lande,” siger Ane Arnth Jensen.

Figur 3: Udlændinges nettoindvandring i 2009-2013 fordelt på landegrupper, Antal personer

[Figur 3: Udlændinges nettoindvandring i 2009-2013 fordelt på landegrupper, Antal personer]

Kilde: Danmarks Statistik

Stadig flere i byerne i fremtiden vil bidrage til boligprisudviklingen

I fremtiden vil befolkningen fortsætte med at vokse. Ifølge den seneste befolkningsprognose fra Danmarks Statistik vokser landets befolkning med omkring 4 pct. frem mod 2025. Det dækker dog over geografiske forskelle. Befolkningen i byerne vil stige med 9 pct., mens det modsat forventes, at befolkningen falder i landets yderområder.

”Når flere flytter til byerne, bliver der rift om boligerne, og det påvirker priserne. Prognoser viser, at befolkningen fortsætter med at vokse i byerne, og det vil skabe et øget behov for boliger,” siger Ane Arnth Jensen og slutter:

”Der er en lang række ting, som spiller ind på prisudviklingen på boliger, og befolkningsudviklingen er bare én af dem. Flere vælger at bosætte sig i byerne, og det bidrager til prisudviklingen. Selvom alle ikke nødvendigvis flytter direkte i en ejerbolig, så giver tilflytningen stadig en øget efterspørgsel efter boliger generelt.”

Figur 4: Befolkningsfremskrivning 2014-2025

[Figur 4: Befolkningsfremskrivning 2014-2025]

Kilde: Danmarks Statistik og Realkreditrådets beregninger

1) Survey fra Realkreditrådet: ”Flere job i yderområderne giver unge lyst til at flytte hjem”

Download denne artikel som PDF (139 kb)