Danskernes formue vokser

Publiceret 31-03-2014
Nyhed

Danskerne har øget deres formue det seneste år. Hovedårsagen er, at den finansielle nettoformue er steget, og boligformuen er også steget. Det er især stigende priser på værdipapirer, der betyder, at danskernes formue vokser. Det viser de seneste tal fra Nationalbanken for husholdningernes formue og gæld for 4. kvartal 2013.

Den samlede nettoformue udgør i omegnen af 1 mio. kr. pr. dansker. Den finansielle nettoformue og boligformuen udgør i gennemsnit ca. 470.000 kr. og 505.000 kr. pr. dansker. Værdien af fx andelsboliger, biler og både er ikke medtaget i opgørelsen.

”Hver dansker er det seneste år blevet mere end 75.000 kr. rigere. Den vigtigste årsag er, at der har været en gunstig kursudvikling på værdipapirer. Opsparing via pension eller på bankbogen bidrager også til stigningen, ligesom boligformuen også er vokset. Det er især højere boligpriser omkring Hovedstaden og de større byer, der trækker boligformuen op,” siger Peter Jayaswal, underdirektør i Realkreditrådet.

Trods det seneste års stigning ligger nettoformuen stadig et stykke under topniveauet fra 2007, inden finanskrisen satte ind. Den finansielle nettoformue, der består af kontanter, opsparing og værdipapirer fratrukket gæld, typisk realkreditlån og banklån, er dog tilbage på niveauet fra før finanskrisen. Det er særligt øgede pensionsopsparinger, der har bidraget til udviklingen. Til gengæld ligger boligformuen fortsat et stykke under niveauet fra før finanskrisen.