Danskerne sparer mere op end europæerne

Publiceret 30-06-2014
Nyhed

Hver dansker over 18 år har i gennemsnit boliglån for godt 360.000 i realkredit- og pengeinstitutter. Det viser dagens tal fra Nationalbankens MFI-statistik.

Hver dansker over 18 år har i gennemsnit boliglån for godt 360.000 i realkredit- og pengeinstitutter. Det viser dagens tal fra Nationalbankens MFI-statistik.

Den gennemsnitlige EU-borger har til sammenligning boliglån for 120.000 kr. I vores nabolande Sverige og Tyskland er tallet hhv. 325.000 og 127.000 kr. Men danskernes store opsparinger i bl.a. bolig og pension betyder, at danskernes gennemsnitlige nettoformue er højere end svenskernes og tyskernes nettoformuer.

”Danskerne er et af de lande i EU, hvor indbyggerne har lånt mest i deres bolig. Den gennemsnitlige dansker har lånt for 240.000 kr. mere end den gennemsnitlige EU-borger. Årsagen er, at vi Danmark har et realkreditsystem, der giver alle lige adgang til boligmarkedet. Derved er man ikke på samme måde som fx i Tyskland tvunget til at opbygge en større opsparing for at få adgang til at eje sin egen bolig,” siger Peter Jayaswal, underdirektør i Realkreditrådet, og tilføjer:

”I Danmark har vi til gengæld et system, hvor man begynder at spare op til sin alderdom, så snart man får sit første job. Derfor har danskerne også store opsparinger i pensioner, ligesom danskerne trods boliglån også har store friværdier i boligen. Alt i alt betyder det, at danskerne har en nettoformue, der er højere end vores svenske og tyske naboer. Danskernes nettoformue er samtidigt mere ligeligt fordelt mellem bolig, pension og anden opsparing, når man sammenligner med andre lande.”

Figur: Boliglån pr. indbygger

[Figur: Boliglån pr. indbygger]

Note: Tal for Danmark er fra maj 2014, mens resten er fra ultimo 2012
Kilde: Nationalbanken, EMF og egne beregninger.