Danskerne overvurderer privatøkonomiske evner

Publiceret 05-03-2014

Langt størstedelen af danskerne påstår, at de har ”godt styr på privatøkonomien”, men de faktiske evner inden for emnet halter efter. Det viser en ny omfattende spørgeundersøgelse.

A&B Analyse har for Finansrådet foretaget en omfattende spørgeundersøgelse med et højt antal respondenter, der gør det muligt at stikke et spadestik dybere i undersøgelsen af danskernes evner inden for privatøkonomi.
 
Det indebærer blandt andet muligheden for at teste grupperinger inden for befolkningen op mod hinanden, herunder alders-, uddannelses- og indkomstgrupper.
 

Høj selvtillid blandt danskerne

Det er også muligt at dele befolkningen op i personer, der føler, at de har godt styr på deres privatøkonomi og folk, der ikke har. Hele 82 pct. af befolkningen erklærer sig enten ”helt enig” eller ”enig” i udsagnet ”Jeg har godt styr på min privatøkonomi”.
 
Kun knap 5 pct. er enten ”uenig” eller ”helt uenig” i udsagnet, hvilket understreger, at selvforståelsen er i top blandt danskerne.
 

Faktiske evner halter efter

Spørgeundersøgelsen indeholder en test af finansiel forståelse, der ud fra seks spørgsmål om privatøkonomi placerer danskerne på skalaen 1-6 ud fra antallet af korrekte svar.
 
Landsgennemsnittet er 4,7 rigtige og derudfra kan man karakterisere personer med 4 rigtige eller derunder som havende dårlig finansiel forståelse, og personer med 5 eller 6 rigtige som havende god finansiel forståelse.
 
På landsplan giver den opdeling 61 pct. personer med god finansiel forståelse og 39 pct. med dårlig finansiel forståelse.
 

God selvtillid – svag finansiel forståelse

Kombineres testen af de faktiske finansielle evner med undersøgelsen af, hvor godt danskerne selv mener, at de har styr på privatøkonomi, springer det i øjnene, at 30 pct. af befolkningen har godt styr på privatøkonomien men alligevel halter efter, når helt basale økonomiske begreber skal anvendes i praksis. 
 
Det understreger et helt grundlæggende problem, nemlig risikoen for at mange personer risikerer at træffe forkerte beslutninger i god tro. Det er ikke kun skidt for den enkelte men også for samfundet.  
 
 
Figur: Selvforståelse og faktiske evner inden for privatøkonomi
 
Kilde:   A&B Analyse for Finansrådet.
Anm.: Ovenstående baserer sig på 3.366 respondenter i aldersgruppen 15-70 år.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør