Danske realkreditobligationer hitter hos bankerne

Publiceret 28-03-2014
Nyhed

Den finansielle sektor ejer godt 50 pct. af alle danske realkreditobligationer. Det viser dagens tal fra Nationalbankens værdipapirstatistik.

Den finansielle sektor ejer godt 50 pct. af alle danske realkreditobligationer. Det viser dagens tal fra Nationalbankens værdipapirstatistik.

”Banker ejer en stor del af de danske realkreditobligationer. Der er især stor efterspørgsel på realkreditobligationer med en løbetid under fem år. De udgør omkring 70 pct. af hele den finansielle sektors beholdning af realkreditobligationer,” siger Peter Jayaswal, underdirektør i Realkreditrådet, og fortsætter:

”Studier fra Nationalbanken viser, at realkreditobligationer med kort løbetid er lige så likvide som statsobligationer. Bankerne bruger realkreditobligationer med kort løbetid i deres likviditetsstyring. Obligationerne svinger ikke i kurs og er meget sikre og omsættelige. Dermed bidrager danske realkreditobligationer til sikkerhed og fleksibilitet i de danske bankers likviditetsberedskab, og det gør bankerne mere modstandsdygtige over for uro på de finansielle markeder.”

Figur: Realkreditobligationer ejet af den finansielle sektor fordelt på løbetid

[Figur: Realkreditobligationer ejet af den finansielle sektor fordelt på løbetid]

Kilde: Nationalbanken og egne beregninger